fbpx Българска банка за развитие с дългосрочен рейтинг ВВВ- | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българска банка за развитие с дългосрочен рейтинг ВВВ-

Българска банка за развитие с дългосрочен рейтинг ВВВ-

етикети

Международната рейтингова агенция «Фич Рейтингс» присъди на Българска банка за развитие (ББР) дългосрочен кредитен рейтинг в чуждестранна валута «ВВВ-» с негативна перспектива. Рейтингът се приема от инвеститорската общност като инвестиционен.Присъденият рейтинг е мотивиран с изключително високото ниво на капитализация (капиталова адекватност - 84.7%), адекватното ниво на доходност, ниския риск при привличането на ресурс за финансиране на операциите и наличието на подкрепа от страна на акционера - министерство на финансите. Рейтинговата агенция акцентира в анализа си и върху възложената със специален закон роля на банката по отношение на сектора на малките и средни предприятия.