Българска компания е сред най-добрите работодатели в Европа

Ангажирането на служителите и мотивацията им ще играят стратегическа роля през следващите 3 години пред работодателите в ЦИЕ. Това показва изследване на  Aon Hewitt. Едуард Станош, ръководител за Европа на подразделението на  Aon Hewitt за „Управление и задържане на таланти”, споделя: 

„След 5 години на икономическа несигурност сме свикнали да виждаме непостоянство и вариране в нивата на ангажираност сред служителите в Европа. През последните 2 години (2012-2013) имаме слаб икономически ръст от 1% без промяна на средните нива на ангажираност. Разглеждайки факторите на работната среда, които оказват влияние върху нивото на ангажираност, „Заплащането” и „Допълнителните придобивки” са тези с най- значим спад. Ако погледнем резултатите, ще видим, че служителите са най-удовлетворени от „Физическата работна среда” и „Колегите”, а са критични спрямо „Заплащането” и „Кариерните възможности.” 

Според резултатите за региона служителите смятат, че техните преки ръководители ги държат отговорни за следването на високи стандарти при изпълнение на работата си и са наясно как техните цели са свързани с тези на компанията. Това доказва, че работодателите обръщат подобаващо внимание на фактора „Управление на представянето”.  Сред 15-те най-добри работодатели за Централна и Източна Европа според  класацията на Аon Hewitt за 2013 година се нарежда и българската фирма Телерик АД.

Facebook comments