fbpx Българската система за управление на човешки ресурси HeRMeS® на 20 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българската система за управление на човешки ресурси HeRMeS® на 20 години

Българската система за управление на човешки ресурси HeRMeS® на 20 години

В днешното дигитално време бързото и ефективно управление на процесите по управление на човешките ресурси е повече от задължително за всяка една компания. За специалистите по ЧР е предизвикателство да имат по всяко време пълна и точна информация за служителите, справки и анализи. Без технологиите обаче това е трудно постижимо. Още преди 20 години българската софтуерна компания ТехноЛогика разработва системата за управление на човешки ресурси HeRMeS® и първите компании, които й се доверяват, и сега продължават да работят с нея, като внедряват постоянно нови функционалности. HeRMeS® покрива целия управленски цикъл, свързан с планиране, оценка, възнаграждения и развитието на човешкия капитал в дадена организация. Днес стотици частни компании от сферата на индустрията, търговията и услугите, банки, телекоми, чуждестранни инвеститори и държавни организации от България, Македония, Босна и Херцеговина и Сърбия използват системата. Повече за нея разговаряхме с Петър Коцев, „Маркетинг и продажби на продукти и услуги за УЧР", ТехноЛогика.

Г-н Коцев, през април, по време на десетата традиционна Среща на приятелите на HeRMeS® отбелязахте 20-годишния юбилей на системата. Как се разви тя през годините и какво представихте на тазгодишното събитие?

- По време на срещата показахме най-новата 6-та версия на системата, която има 22 модула и 30 процедури за самообслужване. Тя обединява процеси и процедури за ефективно администриране и управление на организацията и служителите; управление на таланти; управление на трудовите ресурси, присъствието и отсъствията; възнаграждения и заплащане на служителите. От Златния медал на Пловдивския панаир през 1996 г. до днес HeRMeS® се превърна в де факто стандарт на корпоративния пазар.

Горди сме, че над 100 работодатели използват HeRMeS® повече от 10 г., а УниКредит Булбанк е наш клиент от 20 години. Днес имаме екип от 62-ма души (консултанти, програмисти, методолози) в София, Варна и Скопие, които развиват и поддържа софтуера. Успяхме да създадем активна общност от потребители, които не само използват HeRMeS® всекидневно, но и споделят своя опит със своите колеги на нашите срещи.

Технологиите направиха огромен скок за последните 20 години. Как HeRMeS® върви напред така, че да предлага постоянно новости на клиентите си?

- HeRMeS® не е застинала система, а непрекъснато се развива и усъвършенства. От една страна развиваме и обогатяваме съществуващите процеси, а от друга – добавяме нови. Усъвършенстваме и начина, по който се автоматизират процесите, така че те да стават по-лесни за използване. В най-новата версия на софтуера е използвана модерна технология, която дава възможност за работа през мобилни устройства. В днешно време повечето потребители разполагат със смартфони и не е необходимо непременно да са в офиса си, за да одобрят отпуска, да си видят графика или да попълнят анкета за резултатите от преминато обучение, например. По-малкият екран налага ограничения и затова HeRMeS® адаптира интерфейса си към устройството.

Също така сме реализирали автоматизирани работни процедури, които се състоят от множество стъпки и всяка стъпка „отваря“ необходимия екран, в който се работи. Тази технология подпомага потребителите при използването на HeRMeS® като се грижи те да извършат всички действия, които са необходими в даден процес. Възможностите за настройка на работните процедури са много големи и могат да се адаптират към специфичните изисквания на всеки отделен клиент.

Има и много други технологични новости, които не са така видими, но помагат на потребителите да получават повече информация, позволяват им с по-малко действия да вършат работата си и в крайна сметка са насочени към това работата им с HeRMeS® да бъде по-лесна и по-ефективна.

През тези години, коя част от софтуера е най-ценен за клиентите?

- Нашите клиенти ценят и търсят, така наречените процедури за самообслужване (Self-Services) и затова ние ги постоянно ги развиваме.

Управлението на човешките ресурси (УЧР) във всяка компания не е изолирана функция, която е затворена в един специализиран отдел. Тя е част от ежедневието на всеки служител и мениджър. Поради това процедурите за самообслужване са един от най-съществените елементи във всяка сериозна система за управление на човешките ресурси.

Ще дам един пример. За всеки процес по УЧР са необходими набор от Self-Services, за да бъде обхванат той в пълнота. В процеса за управление на обученията Self-Services процедурите са 5: „Заявка за план за обучение“, „Обучителен календар“, „Заявка за участие в курс“, „Одобрение на участие в курс“ и „Мои обучения“. Те са предназначени за мениджъри и служители, а специалистите по човешки ресурси администрират процеса чрез специализирана функционалност. А както знаете, HeRMeS автоматизира всички процеси: подбор, оценка на представянето, наставничество, развитие на служителите, графици, възнаграждения (включително и разнообразни форми на гъвкаво възнаграждения) и много други.

Възможността всички в организацията да използват единна платформа, да имат прозрачни и ясни правила и процедури, да знаят, че всяко действие може да бъде проследено и проверено създава атмосфера на доверие, сигурност, мотивира служителите и те постигат по-високи резултати. Това може да бъде постигнато лесно с внедряването на HeRMeS®, който помага за развитие на компанията и бизнеса й.

От гледна точка на функционалност, в последните години клиентите ни се интересуват от такава, която най-пълно обхваща процесите по подбор, оценка на представянето, обучението и развитието на служителите. За големи организации с хиляди служители, автоматизацията на тези процеси е от ключово значение.

Колко малка или голяма трябва да е една компания, за да може да си позволи внедряване на HeRMeS®?

- Още от самото си създаване преди 20 години HeRMeS® беше замислен като корпоративна система. И продължава да бъде такава. Имаме клиенти с изключително многоброен персонал: например единната система за управление на човешките ресурси в държавната администрация е базирана на HeRMeS® и с нея се администрират няколко десетки хиляди служители. Много от бизнес клиентите също имат няколко хиляди персонал, който управляват с нашата система. От друга страна работим и с компании с 200 – 300 служители. Не е толкова съществено колко служителя има даден клиент. По-важното е да има добре структурирани процеси за управление на човешки ресурси, чието формализиране и автоматизиране с HeRMeS® да носи допълнителни ползи и да е ефективно за компанията.

Каква ще е следващата стъпка в развитието на системата?

- HeRMeS® отдавна покрива всички процеси по УЧР, и то в детайли. Затова сега ние се фокусираме в по-дълбоко навлизане в отделните им етапи, в синхрон с последните тенденции в областта. Някои от новите възможности ще бъдат процедури за въвеждане на служителите (onboarding), за задържане на служителите и оценка на риска от напускане, Self-Service за заявяване на документи, служебни бележки и др., както и вътрешнофирмена социална мрежа. Това е по отношение на функционалното развитие на системата. Но голямото направление в развитието на HeRMeS® е в технологично отношение – предлагане на облачни решения.


 

Facebook коментари