Български фирми почерпиха от италианския опит за продажби

Представителите на близо 80 фирми взеха участие в обучение на тема „Практически инструменти за успешни продажби на чужди пазари – опитът на италианските фирми от сектор дървообработване и мебелна промишленост”, което се проведе на 24 март в Пловдив. Събитието е съвместна инициатива на ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

Италианският успех се дължи на няколко силни аспекта, подчерта Чинция Бруно, директор на ИЧЕ по време на откриването на обучението. По думите й това са дизайн, продължителна развойна дейност, иновационно-технологичен капацитет, опит и компетентност, производство с висока добавена стойност, силна териториална специфика, производствена организация в промишлени клъстери предимно на малки и средни предприятия. Владимир Минев, началник отдел в ИАНМСП, акцентира върху изключителната важност на информацията за бизнес развитието и полезността на италианския опит при кооперирането на фирмите. Поредната иницатива на трите организации цели придобиване на нови знания и умения, за да бъдат нашите фирми по-конкурентни, заяви Елица Ненчева, изпълнителен директор на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

Единият от лекторите - Алесандро Адари, заместник президент на „Конфиндустрия“ в Киети и Пескара, детайлно представи на участниците в обучението теми, свързани с маркетингови инструменти и подготовка за излизане на чужди пазари, създаване и управление на експортен консорциум, фазите на създаване на бизнес сътрудничество. Творчеството и концепцията в италианския дизайн, неговото конкурентно предимство бяха презентирани от проф. Пиетро Брунели, експерт по психология и социология на потреблението.