fbpx Български компании участват в търговска мисия до Мароко | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български компании участват в търговска мисия до Мароко

От 7 до 13 април 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Рабат, Казабланка, Агадир и Маракеш, Кралство Мароко, с участието на представителите на 12 български предприятия от секторите химическа промишленост, електроника и електротехника, машиностроене и строителство.

Сред задачите на търговската мисия са осигуряване на възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни марокански партньори за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ на мароканския пазар; внедряване на добри производствени и търговски практики, повишаване на експортната култура, адаптиране на продуктите и начините за тяхната промоция към мароканския пазар; насърчаване на интернационализацията на българските предприятия чрез създаване на бизнес партньорства, предоставяне на възможност за запознаване на място със специфичните изисквания за трансфер на знания и технологии, адаптиране на продуктите на горецитираните сектори към мароканския пазар.

В програмата на търговската мисия е включено провеждането на двустранни срещи (В2В) в градовете Рабат, Казабланка, Агадир и Маракеш с представителите на CCIS (Тьрговско-промишлена палата), CGEM (Конфедерация на работодателите в Мароко), FNBTP (Национална федерация за строителство и благоустройство в Мароко), MAROC EXPORT (Национална агенция за насърчаване на износа). На 12 април 2012 г. българските мениджъри ще участват в делови срещи в Мароканската агенция за насърчаване на МСП и Министерството на строителството на Кралство Мароко.