fbpx Български мъже облякоха тениски HeForShe | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български мъже облякоха тениски HeForShe

Български мъже облякоха тениски HeForShe

етикети

Schneider Electric, глобалният лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, получи признание за включването си в Индекса на Блумбърг за равенство на половете за 2018 г. (2018 Bloomberg Gender-Equality Index).

Анализ на проучването показва, че Schneider Electric има най-добри резултати сред компаниите от своя клас, които се основават на конкретни постижения. Високите показатели са базирани на ангажираността на висшето ръководство, ангажираността на общността, корпоративните практики и политики. За Schneider Electric тази новина подсилва поетия ангажимент на компанията за всеобхватна и разнообразна култура и дългогодишните ѝ усилия за насърчаване на равенството между половете.

The Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) е специално създаден от Bloomberg референтен индекс, който измерва равенството между половете. Той отчита данните предоставени от компаниите, част от Индекса, като вътрешнофирмена статистика, политиката им към служителите, подкрепата и ангажираността на външната общност и предлагането на продукти, съобразени с пола. Целта на този документ е да се оценят и поощрят фирмите за това, че споделят корпоративна информация, както и да отличи онези от тях, които са поели сериозни ангажименти за стимулиране равенство между половете.
"Нашата философия за разнообразие и приобщаване има за цел да осигури равни възможности на всички наши служители навсякъде по света и да гарантира, че всеки един от тях се чувства оценен и спокоен да дава най-доброто от себе си. Индексът за равнопоставеност на половете ни поставя сред най-добре представящите се в тази област, и едновременно с това служи като барометър за нашите усилия като работодател“,  каза Оливър Блум, главен директор по човешките ресурси и изпълнителен вицепрезидент на Schneider Electric.

Доброто представяне на Schneider Electric отразява многобройните инициативи на компанията за постигане на положителна промяна по отношение на половото равенство. Най-голямата от тях е партньорството с движението HeForShe. От 2016 г. изпълнителният директор на компанията Жан-Паскал Трикоар е част от Групата за влияние 10х10х10 (IMPACT 10x10x10) и е един от 30-те основни личности, работещи активно в посоката равнопоставеността на половете да се превърне в институционален приоритет. Като част от тази инициатива Schneider Electric пое и вече изпълни няколко глобални ангажименти, сред които повишаване броя на жените в компанията, заемащи мениджърски позиции, прилагане на принципа за еднакви възнаграждения във всички световни подразделения и активно включване на лидерите на Schneider Electric в целия свят за утвърждаване равенството на половете както в компанията, така и извън нея. 

В подкрепа на HeForShe мъжете от завода на Schneider Electric в България доброволно се включиха в инициативата като облякоха тениски с надпис HeForShe  #CountMeIn („Заставам зад HeForShe“).

Благодарение на HeForShe и много други инициативи, подкрепени от компанията в тази насока,  равнопоставеността между половете е сред 16-те ключови показателя, включени в тримесечния барометър за устойчиво развитие "Планета и общество" на Schneider Electric.
Във връзка с това, Оливие Блум коментира: „Равенството между половете на работното място е от първостепенно значение не само като справедливо и правилно нещо. То е част от нашето социално ДНК да признаваме и оценяваме различията".
 

 

Facebook коментари