fbpx Българският бизнес с по-лоши настроения от чуждестранния | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българският бизнес с по-лоши настроения от чуждестранния

Българският бизнес има по-негативни прогнози за развитието си от чуждестранния. Това показва социологическо проучване, направено сред изложители на Международния технически панаир от агенция „Алфа рисърч“.
Позитивните нагласи сред българските фирми спадат от 47% през 2011 г. на 44% сега. По-оптимистични са чуждестранните компании, половината от които очакват условията в техния отрасъл да се подобрят.

17% от българските изложители смятат, че техният бранш вече е излязъл от кризата. 26% от чуждестранните им колеги твърдят, че не усещат влиянието на тежката икономическа ситуация. Около 1/3 от българските и 39% от чуждестранните участници в Международния технически панаир са на мнение, че в близки една-две години вече няма да бъдат притискани от кризата.
Сред мотивите за представяне на Международния технически панаир най-важни остават неговият престиж и традиции (57.6%), като тяхното значение леко нараства в сравнение с миналата година.

Ключовите цели на изложители са били създаване на нови бизнес контакти, промоция и реклама на продукти и услуги и разработване на нови пазари в България. Най-голяма е успеваемостта на българските изложители при създаването на нови бизнес контакти. За чуждестранните изложители тази година най-значими са постиженията им в промоцията и рекламата. 45% от българските фирми и 42% от чуждестранните са постигнали целта си да сключат договори.

Изложителите от чужбина дават по-висока оценка от българските си колеги при сравняването на Международния технически панаир с други подобни делови форуми в Европа. Като съпоставим с тях го определят 39% от българските и 45% от чуждестранните фирми, а като по-добър - 14% от чужденците и 12.5% от българите. Интересен е фактът, че тази година базата за сравнение е по-широка, тъй като се е увеличил средно с около 15 пункта делът и на българските, и на чуждестранните компании, участвали в други изложби, достигайки съответно 63% и 81%.

Профилът на посетителите показва, че те се занимават основно с търговска дейност, производство и контрол, ремонт и поддръжка. Преобладават предприемачите, съдружниците и представителите на висшия мениджмънт, като те са общо над 49%. Повишава се делът на онези, които идват на панаира заради професионалната си дейност или образование - от 77% през миналата година до 84% сега.

Според данните от проучването посетителите специалисти са постигнали своите цели в много висока степен: 94% за ориентирането в новите браншови тенденции, 81% за проучването на конкуренцията, 76% за създаване на бизнес контакти и проучване на оферти.