fbpx Борса на проекти и идеи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Борса на проекти и идеи

Борса на проекти и идеи

На 30 ноември, от 18 ч. в централното фоайе на СУ „Св. Климент Охридски” ще се състои първата „Борса на проекти и идеи” в София.
Целта на борсата е да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между бизнеса и гражданските организации в София като отчита интересите и възможностите и на двата сектора. На борсата участниците ще намерят възможности за сътрудничество като търсят и предлагат материали, услуги и доброволен труд. На борсата има само едно правило – не се говори за пари и не се търсят пари.
Ползите за участниците в такава борса са разнообразни - нови партньори, достъп до нови ресурси и мрежи от контакти, възможност за достигане до нови потребители, добра репутация, участие в развитието на местната общност, обществено признание.

Моделът „Борса на проекти и идеи” е създаден и е много популярен в Холандия, където ежегодно се провеждат десетки борси. От 2007 година моделът се прилага с успех и в Германия, Австрия, Белгия и други европейски страни. Той е особено подходящ в период на икономическа криза, когато ресурсите (средства, услуги, материали, оборудване и др.) са ограничени и ефективното им използване е от огромно значение.
От началото на 2011 г. Фондация Лале заедно и партньори осъществиха с успех борси в Плевен, Пазарджик, Пловдив и Русе. След София предстои организирането на борси в Стара Загора, Търговище, Варна и Бургас. Борсите се организират изцяло на доброволни начала и с активното участие на много хора и организации от различни сектори – местна власт, нестопански и стопански сектор, медии и др. Месеци преди тяхното осъществяване гражданските организации участват в интерактивни обучения за ефективно и взаимноизгодно сътрудничество с бизнеса.