fbpx Броят на наетите лица към края на 2010 е намалял | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Броят на наетите лица към края на 2010 е намалял

Към края на декември 2010 г. с 50 хил.са намалели договорно наетите хора, което е с 2,3% повече спрямо края на септември 2010 г., като достигат 2,15 милиона. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямото намаление в „Хотелиерство и ресторантьорство” - със 17,4%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 14.,%, и „Строителство” - с 6,9%. Спрямо края на третото тримесечие на 2010 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в „Административни и спомагателни дейности” - с 6,2%. Увеличението е при наетите по програми и мерки за насърчаване на заетостта, ангажирани предимно с дейности по поддържане на чистотата на обществени места. Най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в Преработваща промишленост - 23,4%.

В края на декември 2010 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4,7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната месечна работна заплата за октомври, ноември и декември 2010 г. е съответно 650, 667 и 691 лева.