fbpx Броят на обявите за работа се запазва висок, въпреки лекия спад през април | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Броят на обявите за работа се запазва висок, въпреки лекия спад през април

Предложенията за работа са намалели с 5%, като в края на м. април те са малко над 49 000. Според ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger на годишна база също се наблюдава спад от 7% или 3500 обяви по-малко спрямо м. април 2022г. Въпреки това броят на обявите остава висок и все още нямаме причина за притеснения.

Противно на предходния м. март, през м. април се наблюдава лек спад на предложенията в почти всички сектори. Изключение прави секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“, в който, характерно за сезона, продължаваме да наблюдаваме ръст. Броят на обявите в този сектор е нараснал с 4% или 440 предложения повече.

Почти непроменен остава броят на обявите в сектор „Здравеопазване и фармация“. Предложенията в него са се увеличили с 25 (1% ръст).

При всички останали сектори броят на предложенията е намалял през м. април.

С най-голям спад са секторите „Производство“ (560 предложения по-малко, 7% спад) и „ИТ“ (460 предложения по-малко, 9% спад). След тях се нареждат секторите „Административни и обслужващи дейности“ (390 предложения по-малко, 7% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (330 предложения по-малко, 14% спад), „Строителство“ (310 предложения по-малко, 11% спад), „Търговия и продажби“ (250 предложения по-малко, 2% спад), „Логистика и транспорт“ (240 предложения по-малко, 5% спад) и „Маркетинг и реклама“ (110 предложения по-малко, 7% спад).

На годишна база изменението на обявите е илюстрирано на схемата по-долу. Продължава забележимият спад на предложенията в сектор “ИТ“, като спрямо м. април 2022г. те са 3370 по-малко или спад от 45%.

Дялово разпределение

Като дял на предложенията през м. април силно обособени лидери са секторите  „Търговия и продажби“ с 23% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 20%. Обявите в тези два сектора формират почти половината от предлаганата работа в страната през м. април.

Следват секторите „Производство“ (14%) „Административни и обслужващи дейности“ (9,4%), „Логистика и транспорт“ (8,8%), „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (5%), „Здравеопазване и фармация“ (4,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%),  , „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%)

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 11% през м. април. Като брой те са малко над 3900.

Разпределението на тези предложения по сектори е: 60% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (15%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (7%).