fbpx БТПП консултира работодатели и предприемачи в управлението | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БТПП консултира работодатели и предприемачи в управлението

 Нараства интересът към безплатните консултации на Виртуалната Социална академия на БТПП. Възможностите за безплатно предоставяне на тази услуга на Палатата са само в рамките на проекта и количеството на консултациите е лимитирано.
За около месец вече са поискани и са изготвени над 70 безплатни консултации. Специалисти съветват и помагат на работодатели и предприемачи как да управляват персонала и фирмата чрез съвременни методи на управление, да управляват и разрешават евентуално възникнали конфликти чрез преговори, посредничество и медиация и давъвеждат системата GS1 за маркиране с бар код и електронен обмен на данни. Консултират наети лица и синдикалисти, самонаети, временно и постоянно безработни, с цел защита на интересите им и адаптирането им на трудовия пазар.

Ползването на услугата става чрез попълване на заявка, която е достъпна в сайта на Виртуалната Социална академия на адрес: www.vsa.bcci.bg в рубриката "Консултантски услуги". Тя се подава он-лайн през сайта, по електронната поща, по факс, по пощата или директно в БТПП. Само в рамките на 6 часа се получава отговор на въпроса от най-добрите специалисти в избраната сфера.
Безплатната консултация ще е активна още 12 месеца и има натрупан сериозен опит, като предизвиква все по-определен интерес от страна на работодатели, предприемачи и от всички участниците в пазара на труда.
Полезна информация за всички работещи и работодатели може да бъде открита в рубриката Online самоинформиране. Виртуалната Социална академия осигурява достъп до резултатите от анкети, засягащи познаването на законодателството, регулиращо трудовоправните и осигурителни отношения, анализ на данни от проучвания, методическо ръководство за същността, принципите и нормативната база на българската система за трудова и социална защита; информационно-образователен пакет и др.
Постъпилите сигнали и оплаквания в рубриката Helpdesk се обработват регулярно от екипа и се препращат към контролните и надзорни органи. При получаване на отговор от компетентния орган подателят на сигнала се информира незабавно, като той остава анонимен за институциите.
Чрез секцията Alert механизъм на портала се дава възможност за абониране за актуална информация относно промените в законодателството в областта на трудовоправните и осигурителните отношения.