fbpx БТПП не приема актуализацията на Държавния бюджет за 2014 г | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БТПП не приема актуализацията на Държавния бюджет за 2014 г

Представители на работодателски и синдикални организации се запознаха с актуализацията на бюджета в Министерството на финансите. Домакин на срещата бе заместник финансовият министър Кирил Ананиев. Срещата се проведе паралелно със заседанието на Министерския съвет, на което се обсъждат същите текстове.

Според БТПП, когато се планират повече средства в отделните сектори, всяка институция е необходимо да представи информация на данъкоплатците какво точно възнамерява да усъвършенства в своята дейност за по-добро и по-качествено обслужване. Както се вижда за някои от институциите планираните средства се отнасят за текущи разходи, което е показателно за неспазване на бюджетната дисциплина.

От друга страна, бизнесът има притеснения, че не можем да удържим 3-процентната граница на дефицита, като се залага неговата стойност на касова основа до 3.7% по консолидираната фискална програма (2 992,7 млрд. лв.). Това означава отдалечаване от критериите за приемане в ERM II и от положителните ефекти за българската икономика.

БТПП счита, че увеличение на държавния дълг с 4,5 млрд. лв. до максимален размер от 8,9 млрд.лв. в рамките на годината или общо държавен дълг от 22,5 млрд. лв. (28.4% от БВП) ще се отрази негативно на цялостната икономическа среда у нас, ще влоши международната оценка за България, което е лош сигнал за инвеститорите. От гледна точка на предложението за емитиране на нов държавен дълг, БТПП е на мнение, че е необходимо да се използват възможностите на фискалния резерв.

 БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазване. По отношение бюджета на НЗОК за 2014 година, БТПП го приема като крайно, но с ясната позиция, че отпускането на допълнителни средства в нереформирани системи, без да е обвързано с конкретни реформи, в която и да е сфера, е с отрицателен резултат.

 Работодателите и синдикатите получиха уверения, че могат да направят бележки по актуализацията на бюджета между първо и второ четене в парламента. Това е наложително поради изключително краткия срок, в който социалните партньори трябваше да се запознаят с документите.