fbpx БТПП не считат данъка върху лихвите по депозити за добър | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БТПП не считат данъка върху лихвите по депозити за добър

Според Българска търговско-промишлена палата (БТПП) въвеждане на данък върху лихвите по депозитите, към момента не е отразенж в проекта на политиките на държавния бюджет за 2013 г., както и законите, които са поставени на обществено обсъждане. С това се нарушава принципа на тристранно сътрудничество залегнал в чл. 3 от КТ.

Според палата евентуалното разпростиране на данъка върху лихвите по депозитите към местни физически лица ще се отрази в намаляване на доходите на физическите лица и намаляване на спестяванията в банките. Въвеждането на данъка ще насърчи част от физическите лица да изтеглят своите депозити, за да не плащат данъци. Консултантите на палатата смятат че с въвеждането на новия данък ще се рефлектира негативно и на позицията на България в международните класации – Индекс на правене на бизнес (World Bank), Индекс на икономическа свобода (Heritage Foundation, Wall Street Journal), Най-добри страни за бизнес (Forbes).

БТПП предлага, въпросът да бъде внесен за разглеждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ако бъдат приети тези промени, то лихвите по минимално гарантираният лимит по депозити, съгласно Закон за гарантиране на влоговете в банките, да бъдат необлагаеми, и местните физически лица да могат да ползват данъчно облекчение, като приспадат от годишната данъчна основа направените през годината лихвени плащания по кредити.