БТПП предлага осигуровките и през 2011г. да се изплащат от НОИ

Според резултатите от експресно проучване сред членовете на БТПП за пакета меркиза pd реформа в пенсионната система, е показателно мнението на бизнеса (разделено 50 на 50) по отношение на идеята за увеличаване изискванията за осигурителен стаж с по 4 мес. на година до достигане общо увеличение от 3 год. за всички категории работници, считано от началото на 2015 г.

 

Общо 91 на сто от участниците в анкетата подкрепят идеята да се извърши пълен преглед на Наредбата за категориите и актуализиране на критериите за категориен труд. В отговорите прави впечатлени отхвърлянето (69 % от отговорилите) на идеята за изплащане от НОИ, а не от пенсионните дружества на пенсиите на категорийните работници от деня на ранното им пенсиониране до навършване на общата пенсионна възраст. 77 % не приемат увеличаването на осигурителните вноски с 1,8 процентни пункта, а 59 % не приемат увеличаването на вноската за универсалните фондове с 2 %, считано от 01.01.2016г.

БТПП счита, че пенсионните дружества следва да поемат от 01.01.2011 год. отговорността за заплащането на пенсиите на категорийните работници, респ. – че тези пенсии не трябва да бъдат повече за сметка на НОИ. Като компромисен вариант БТПП предлага да се заплащат и през 2011 год. от НОИ пенсиите на тези ранно-пенсионирани категорийни работници. Условието е, съответните пенсионни дружества, в които се превеждат осигурителните вноски за тези работници да представят на НОИ обезпечение за размера на изплащаните от института през годината пенсии (запор на сметки, ценни книжа, или движими вещи, или ипотека на недвижими имоти).