fbpx БТПП предлага повече безплатни услуги за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БТПП предлага повече безплатни услуги за бизнеса

БТПП предлага повече безплатни услуги за бизнеса

В рамките на първия ден на 120 юбилеен Пловдивски панаир бяха представени новите услуги, които БТПП предлага за бизнеса. Сред тях са електронната интернет базирана платформа на Арбитражния съд. Услугите, предлагани по проектите са безплатни и покриват разнообразие от дейности: Платформата за електронна търговия на EСomGrid (Electronic Commerce Grid) – www.ecomgrid.com, - интернет портал с българска и английска версии, осъществен на основата на сключен договор между БТПП и „Полигон груп” ЕООД, където се предоставя среда и инструменти за създаване и управление на бизнес-контактите между стопанските субекти;

Бе представена и поддържаната от БТПП База за индустриалните зони/паркове на територията на страната - http://www.bcci.bg/bulgarian/zones/. Продуктът цели да популяризира дейността на тези обекти сред бъдещи потенциални инвеститори. Към момента съдържа информация за 64 индустриални зони в цялата страна.

Представен бе Регистър на задълженията ДЕБНЕТ - http://www.bcci.bg/debtnet.html , който работи за подпомагане на стопанските субекти и администрацията за своевременно събиране на техни вземания и за намаляване на вътрешната междуфирмена задлъжнялост. Специално внимание бе обърнато на Проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По него са проведени вече повече от 300 семинари, събития и обучения насочени към работодатели, заети лица и синдикалисти в цялата страна. Създадени са дискусионни клубове в София и страната – 1 София, 5 в регионите, предстоят 23 бъдещи. От една година действа Виртуална социална академия, като започва предоставянето на безплатни консултантски услуги за трудовоправни и осигурителни отношения, както и по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците.