Бургас, Пловдив и Варна – новите аутсорсинг центрове на България

Бургас, Пловдив и Варна стават все по-привлекателни за компаниите от аутсорсинг индустрията, опериращи на територията на България. Това сочи проучване на Investor.bg, направено сред 23 компании от аутсорсинг сектора.

Резултатите от него разкриват, че 30% от анкетираните планират да инвестират в бизнес операции в Бургас през тази година, 26% във Варна и 26% в Пловдив. Русе също излиза нагоре в класацията като нова опция за аутсорсинг бизнеса, а София се нарежда чак на пето място по планирани инвестиции за 2016 г.

Най-голям процент от анкетираните (35 на сто) посочват, че са инвестирали по над 1 млн. лева в България през календарната 2015 г. Малко по-малко – 30 на сто, са инвестирали между 50 хил. и 100 хил. лева, а тези, инвестирали между 500 хил. и 1 млн. лева, са значително по-малко – 17%. Интересно е да отбележим, че има една компания, която посочва, че през 2015 г. не е правила никакви инвестиции в страната.

Наемането на нови служители и преквалификацията на човешките ресурси са сред основните области на инвестиции за миналата година. В първото средства са вложили 22 компании (96%), а във второто - 83 на сто от респондентите (19 компании). Дълготрайните материални активи остават едва на трета позиция с 65%. Само една компания твърди, че е инвестирала в дълготрайни нематериали активи, имала е разходи за научноизследователска и развойна дейност, както и такива за придобивания.

61% от компаниите са инвестирали на пазари извън България. Значителен процент (26%) са инвестирали по над 1 млн. лева извън страната през 2015 г., което показва тенденция за големи инвестиции в сектора. 22% пък са вложили значително по-малко средства в чужбина – до 50 хил. Лева.

През 2016 г. България ще продължи да привлича големи инвестиции в аутсорсинг индустрията. 39% от всички 23 анкетирани фирми планират да инвестират по над 1 млн. лева в страната през тази година. Делът им е по-голям от този на инвестиралите подобни суми през 2015 г., което показва, че аутсорсинг бизнесът става по-привлекателен за големите играчи в сектора. 17% от анкетираните компании планират да инвестират между 100 хил. и 500 хил. лева, а 13% - между 500 хил. и 1 млн. лева. Две от фирмите са категорични, че не планират да инвестират през календарната 2016 г.

На фона на концентрацията на аутсорсинг компаниите в София през последните години, не е изненада, че 91% от анкетираните твърдят, че през 2015 г. са инвестирали в развитие на бизнеса си в София. На второ място по привличане на инвестиции през миналата година се е наредил Пловдив, а трета остава Варна.

Квалифицираната работна ръка отново излиза на преден план сред компаниите като основен фактор, повлиял върху намерението им да инвестират във въпросните региони през следващите години. 57% от респондентите твърдят, че тя е от първостепенно значение за тях.

На второ място се нарежда добрата интернет връзка (43%), а след нея са цената на работната ръка (39%) и добрата инфраструктура (35%). Географското положение и съдействието от страна не местната власт са ключови съответно за 30% от респондентите. 17% посочват като фактор бек офис на съществуващи клиенти. Само 2 компании твърдят, че в случая става дума за търсене на временно решение, преди разширяването на вече съществуващи площи.

Facebook comments