Business Intelligence технологиите – какво е това?

Тенденции на пазара през 2010 г.
етикети: 

Високите технологии обхващат бизнеса от всяка гледна точка. Най-вече те спестяват време и средства, и правят много действия по-лесни.
През последните няколко години се говори все повече за Business Intelligence (BI) технологиите, които навлизат във фокуса на ИТ мениджърите. Чрез тях се намаляват разходите и се повишава ефективността на екипите и на управленските решения. BI софтуерът се наложи като платформа за управление и оценяване на различни бизнес стратегии, управленски решения, както и на фирмената производителност като цяло.

Facebook comments