fbpx БВП е нараснал с 1,3% през третото тримесечие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БВП е нараснал с 1,3% през третото тримесечие

БВП е нараснал с 1,3% през третото тримесечие

Брутният вътрешен продукт е нарастнал с 1.3% през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2010-а по данни от НСИ. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2011 г. е 18 148 млн. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите (57.6%), следван от индустриалния сектор (31.3%). Аграрният сектор определя 11.1% от общата добавена стойност в икономиката.

БВП запазва равнището си непроменено през третото тримесечие на 2011 г. спрямо второто тримесечие на 2011 година. През третото тримесечие на 2011 г. спрямо второто тримесечие на 2011 г. брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.0%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2011 г. крайното потребление бележи ръст с 0.4%. Бруто капиталообразуването в основен капитал бележи спад с 13.7%. Износът на стоки и услуги през третото тримесечие се увеличава с 1.4% спрямо предходното тримесечие. През същия период вносът на стоки и услуги намалява с 3.3% спрямо предходното тримесечие.

През третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 2.5%, като увеличението й се определя основно от регистрираните ръстове в индустриалния сектор и сектора на услугите съответно с 4.1 и 1.9%. Аграрният сектор има отрицателен принос в добавената стойност и отчита намаление с 0.1% през разглеждания период.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има вносът на стоки и услуги, който се увеличава с 3.4%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.7% спрямо съответното тримесечие на предходната година. Крайното потребление отчита ръст от 1.7%, а бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3.1%.