fbpx БВП през първото тримесечие с ръст над очакванията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БВП през първото тримесечие с ръст над очакванията

БВП през първото тримесечие с ръст над очакванията

Според експресните оценки на НСИ, брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2015 г. се увеличава в реално изражение с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2014 г. Неговият най-значителен компонент от страна на търсенето – крайното потребление (85.8% от БВП), нараства с 0.6% на годишна база. По-малкият компонент – брутното образуване на основен капитал (20.0% от БВП), се увеличава далеч по-интензивно - с 2.6%, докато третият компонент – нетният експорт остава отрицателен (-5.8% от БВП). В неговите рамки обаче, поради слабото евро и благоприятните международни цени, износът нараства почти два пъти по-бързо (9.1% на годишна база) от вноса, който се увеличава с 4.9%.

„През следващите тримесечия очакваното по-бързо възстановяване на еврозоната, също ще подкрепи ръста на експорта. От друга страна, потреблението ще продължи плавно да нараства, докато брутното образуване на основен капитал, най-вероятно, отново ще отбележи по-високи ръстове, поради по-добро усвояване на еврофондове, по-ниски лихви по кредитите и високите публични разходи, заложени в Закона за бюджета (3.0 дефицит от БВП за 2015 г.). Като цяло усвояването на еврофондове през 2015 г. ще нараства осезаемо в сравнение с 2014 г.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

През първото тримесечие продукцията на индустрията нарасна с 2.2% на годишна база. От компонентите й преработващата промишленост отбеляза покачване с 4.3%, добивната промишленост – ръст с 0.2%, а производството на електро, топлоенергия и газ се понижи с 1.9%. Коефициентът на заетост също нарасна с 1.2 пр.п. на годишна база през първото тримесечие на 2015 г. и достигна 47.7%. От друга страна, коефициентът на безработица намаля с 2.4 пр.п. за периода и достигна 10.6%. Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП през тримесечието и се очаква те да продължат да се подобряват.

Facebook коментари