fbpx Целеви кредит от фонд "Земеделие" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Целеви кредит от фонд "Земеделие"

Държавен фонд „Земеделие” отпусна целеви кредит за закупуване на минерален тор и семена за производството на пшеница за реколта 2012. Срокът за прием на заявления е до 30 ноември 2011 г. и/или до изчерпване на финансовия ресурс, който е в размер на 9 930 000.00 лв. Кредитът за купуване на минерален тор е в размер на 80 лв. на ха, а за семена – по 60 лв. на ха. Семената могат да бъдат и собствено производство и да са неокончателно сертифицирани. Заемите ще се дават при лихва от 6%. Кандидатстването е с едно заявление и за двете направления заедно, като стопаните могат да представят обща застраховка и обезпечение по кредита.
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Земеделските производители могат да подават своите документи в областните дирекции на ДФ „Земеделие”.