fbpx Цената на човешкия капитал | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Цената на човешкия капитал

Търсенето на нови форми на фирмено обучение през последните няколко години е все по-голямо. Това не бива да учудва никого, като имаме предвид няколко особености на родната бизнес действителност:

 

фирмите вече осъзнават ключовото значение на обучението и развитието на човешкия капитал за формирането на конкурентни предимства;
наличието на пропаст между необходимите за бизнеса професионалисти и онова, което "бълват" университетите (особено в някои области, като например управлението на човешки ресурси).

Вечният типично български проблем
"Трябва ми за вчера". Фирмите търсят обучени и добре подготвени хора "сега и веднага", а не след две или три години. Но кой работодател е склонен да извади от бизнеса си ключови хора и да ги изпрати за две години на обучение във Великобритания например, и то изцяло за сметка на фирмата. Не че е лошо, но у нас май не работи.
Могат да бъдат изброени още много причини, но важното е, че всички организации, дори и не търговските, които имат корпоративен начин на мислене, вече са осъзнати и активно търсещи купувачи на пазара на обучения у нас.
Ако слушате и четете рекламите на пазара, можете да решите, че има богат асортимент от най-различни по вид, качест-
во и цена обучения. Но това просто няма да е съвсем вярно. В едно неотдавна проведено наше проучване, в което взеха участие над 60 фирми от различни браншове, почти всички мениджъри споделиха, че основният проблем при всички видове обучения е липсата на индивидуален подход, както към проблемите на организацията, така и към ситуацията, в която тя се намира. Това особено ярко личи в
т. нар. "отворен тип" обучения, където темата на лекцията обикновено се знае една година предварително, а лекторът обикновено я изнася за 150-и път. Освен това липсва какъвто и да било индивидуален подход към потребностите на конкретните участници в обучението, което сериозно ни кара да се съмняваме в ефективността на този тип обучение. Всички знаем, че лекцията е акт на едностранна комуникация, в единия край на която стои авторитет (може и двама, но това не променя еднопосочността на комуникацията), а в другия - неопределен брой хора (може 2000), по презумпция мотивирани за "попиване" на знания. А всъщност от значение са нуждите на хората в организацията, необходимостта им от конкретни знания, техните нагласи, отношенията и фирмената история. Поради тази причина
ние проучваме, анализираме и изготвяме индивидуален дизайн на обучението
Това обикновено отнема между 5-7 дни работа, но гарантира едно задълбочено вникване в потребностите от обучение на хората в дадена организация. А анализът на потребностите от обучение гарантира усвояването на практически знания и постигането на конкретни резултати в краткосрочен план. Освен това, "влизането" в организационната среда, усещането на фирмената култура и спецификата на самата дейност ни дава възможност да разработваме случаи, които са пряко свързани с работата на обучаваните и могат наистина да им бъдат полезни.
Индивидуалният подход към нуждите на участниците в едно обучение дава възможност да научат това, което им трябва в работата, а не знания по принцип. Те усвояват нови неща, които ги интригуват. Дава им се възможност да превърнат конкретните си знания в умения - обучение чрез експериментиране със собственото поведение и това на околните. Групово-динамичният тренинг е обучение за възрастни и зрели хора и е един от най-подходящите и ефективни методи за обучение в бизнес организациите. Това е и интерактивен тип обучение, основано на двупосочната комуникация, в което участниците са включени в процеса на работата и се разчита на заучаване чрез преживяване. Основният инструментариум са ролевите игри, специфичните ситуации, груповата дискусия и други. Този тип обучение цели да "изкара" всеки един от участниците от неговите стереотипи на поведение в различни сфери - как комуникира, как води преговори, как взема решение. Така хората могат да се вгледат в себе си и да се погледнат отстрани през очите на другите.
Този метод понякога може да предизвика съпротива от страна на участниците, тъй като предполага "разкриване", което не винаги е лесно.
По-важното обаче е, че този метод работи. Той ще работи и при вас. Ние създадохме програмата демонстрационен тренинг, която ни дава възможност да покажем как работи методът и какви ще са резултатите при вас. Ето и някои от нашите базови програми, които сме сигурни, че са от особено значение за добрата работа и развитието на всяка една организация:

Ефективна комуникация
Екип и екипна съвместимост
Вземане на решение и управление на
конфликти
Ефективният лидер и стилове на
управление
Водене на преговори
Търговски умения

Поради изключителната динамика на съвременната бизнес обстановка е много важно да се инвестира в обучението на хората, които работят в една организация. Нужно е да се развива техният интелектуален и творчески потенциал чрез обучение, което е постоянно и целенасочено. А след това добрите резултати ще дойдат сами.