fbpx Цената на земеделската земя плавно ще нараства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Цената на земеделската земя плавно ще нараства

Цената на земеделската земя плавно ще нараства

Сериозна пречка за по-успешното развитие и планиране на земеделския бизнес в момента е проблемът с ползването на земята. Уредената в действащото законодателство процедура за комасиране на земите на ниво ползване представлява краткосрочно решение за българските земеделци, защото го урежда само за съответната стопанска година. Те нямат сигурност за площите, които обработват, и това пречи на дългосрочното планиране на агромероприятията за съответната земя, както и на изграждането на поливни съоръжения, които значително биха повишили добивите им. Въпреки активните покупки на земя през последните години (90% от покупките в периода 2009 -2012 г. са от земеделски производители), в сравнение с европейските фермери нашите земеделци все още притежават много нисък процент от земите, които обработват.

Камен Колчев, изпълнителен директор на ЕЛАНА Агрокредит, посочва: „Към 2013 г. около 8 млн. декара земя се притежават от земеделските производители. Очакваме този обем да се удвои в следващите 10 години, за да достигне европейски нива.“

В момента пазарът на земеделска земя върви към своята равновесна точка след известна динамика. Може да се каже, че в края на 2012 г. имаше известно изкуствено увеличение на цените на земята в някои региони, най-вече в Северна България. Сега се наблюдава успокояване на пазара след лека корекция на цените, което ги доведе до реалните им нива. Фактор за това е отливът на спекулантите. Екипът на ЕЛАНА Агрокредит очаква, че цената на земеделската земя в дългосрочен план ще има плавен и устойчив ръст. Камен Колчев пояснява: „Смятаме, че цената на земята и рентите ще растат в рамките около 5 - 10% годишно.