Частните ветеринари ще получат суми по държавната програма

Националната ветеринарномедицинска служба започна изплащането на 3,5 млн. лева на частнопрактикуващите ветеринарни лекари. Средствата се изплащат въз основа на подадените от тях до юни 2010 г. отчети за извършените дейности по държавната профилактична програма.
Това са 75% от общата сума, дължима по индивидуалните годишни договори с ветеринарите, подписани през месец март тази година. Изплащането на средствата ще става чрез Регионалните ветеринарномедицински служби.
В началото на август т.г. бяха изплатени 1,2 млн. лв., или 25% от общата сума.

Facebook comments