fbpx Чехия - добрата практика при усвояването на структурни фондове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Чехия - добрата практика при усвояването на структурни фондове

Чехия - добрата практика при усвояването на структурни фондове

етикети

Чехия стана пълноправен член на ЕС на 1 май 2004 г. Първите стъпки, които ние изминаваме днес, републиката вече е изминала и за нас е полезно да почерпим опита, който тя има. От Структурните фондове Чехия получава повече от
26 млрд. евро за периода 2007-2013 г.
Правителство е решило да вложи тези пари в 24 оперативни програми. За осъществяването им е необходим дълъг период на подготовка. В края на 2007 г. бяха одобрени програмите.
За това как републиката усвоява финансовите ресурси разговаряхме с Лудек Ханачек, Мениджър европейски фондове и програми, Делойт Чехия.
Лудек Ханачек


Г-н Ханачек, каква е сегашната ситуация в Чехия с усвояването на субсидиите от Европейските фондове?

- След одобряването на първата програма беше подадена и първата молба за кандидатстване по нея, и процесът за набиране на кандидати стартира сега. По време на последния период с оперативни програми (2004-2006 г.) ние имахме само
5 и системата за прилагането им беше значително по-лесна.
Длъжен съм да поздравя българските екипи от специалисти, които подготвят процеса на прилагане на програмите. Вашата страна е нова членка на съюза, но вие подадохте молбите за кандидатстване преди нас. Това е само едната страна на процеса, другата е наличието на добри проекти
и добри идеи за подпомагането
на страната и регионите.

Как чешките предприемачи се информират за възможностите
за субсидиране от ЕС?

- Бих казал, че предприемачите са доста добре информирани за основните положения за получаване на субсидии от Европейските фондове. Министерствата осъществяват една сериозна информационна кампания във вестници, по телевизията, както и чрез провеждане на конференции. За добрата информираност спомагат и множеството истории от минали години на предприемачи, получили субсидии за техните проекти и съответното им благоприятно влияние върху тяхната конкурентоспособност.
Както споменах и преди, прекалено усложнената система за прилагане на програмите обърква доста предприемачите при избора им по коя точно да кандидатстват, както и да определят разликите между отделните програми, които на пръв поглед изглеждат еднакви. Запитванията, които направихме към предприемачите, ни сведоха до две основни заключения:
Първо: предприемачите са наясно с възможностите да използват субсидиите за осъществяването на своите проекти, но програмите и кандидатстването по тях понякога са неразбираеми за тях.
Второ: Подготовката за кандидатстване по програмите е различна от подготовката на план-проекта или намерението за вътрешна употреба. Поради тази причина повече от 50 % от кандидатите използват услугите на консултантски фирми.

Чехия получава субсидии от Еврофондовете от 2004 г. насам и вече има проекти, които почти са финализирани. Какви са основните проблеми при осъществяването на тези проекти?
- Да, вярно е, че нашите предприемачи имат вече опит не само с процеса на подготовка за кандидатстване, но и със самото реализиране на проектите. Има доста случаи на успешно усвояване на субсидиите, но не мога да скрия, че има и случаи, когато със субсидиите от фондовете се злоупотребява, както се е случвало във всяка една страна-членка на ЕС. Да реализираш проект от субсидии означава ясно да установиш и до известна степен да нагласиш вътрешните процеси в компанията. Трябва да се проведат общински търгове за доставчици, да се предоставят подробни доклади на министерствата за всяка стъпка от осъществяването на проекта, мониторинг на проекта и т.н. Всяка една програма си има своите специфични условия (кои разходи са допустими, откога могат да почнат да се ползват субсидиите и т.н.) и тези условия оказват влияние върху осъществяването на проекта. Разбира се, предприемачите нямат опит с прилагането на тези условия и оттам идват и основните проблеми.

Какво бихте препоръчали на българските предприемачи при кандидатстването за субсидиите на Еврофондовете?
- На първо място, бих искал да отправя призив към вашите предприемачи да се възползват от субсидиите на Еврофондовете. Ако има възможност да се получат такива помощи, защо да не се възползват от тях? Но, преди всичко, субсидиите трябва да служат за осъществяването на бизнес плана. Това означава, че те трябва да кандидатстват по проекти, насочени към бъдещите им планове за развитие. Тези проекти не трябва да забавят осъществяването на плановете на предприемачите, само защото има “външни” пари за някои дейности. Трябва да има ясна визия за това, как да се превърне проектът в бизнес план. Едно от основните правила на оперативните програми на ЕС е защитимостта на проекта в бъдеще.

Какви са вашите дейности по отношение на Европейските фондове в Делойт Чехия и по какъв начин биха могли да се възползват българските компании от тях?
- В Чехия ние създадохме екип от експерти в областта на субсидиите от Структурните фондове на ЕС през 2004 г. след присъединяването на страната към съюза. Ние консултираме не само предприемачите за техните проекти, но също така и министерствата при прилагането им. За периода 2007-2013 г. ние сътрудничим за подготовката на новите оперативни програми, правим оценка на тези от периода 2004-2006 г. и подготвяме за министерствата големи систематични проекти, които спомагат за постигането на целите на оперативните програми. Ние споделяме опит и знания с нашите колеги от Западна Европа, където Европейските фондове съществуват повече от
10 години. В действителност, по програмите за усвояване на субсидии от ЕС е направено сериозно проучване през годините, което може да помогне в значителна степен на новоприетите страни-членки

Защо, според вас, е необходимо предприемачите да прибягват до консултантски услуги при кандидатстването си за субсидии от Еврофондовете?
- Мисля, че отчасти отговорих на този въпрос. Предприемачите трябва да приемат всякакви предизвикателства, за да постигнат своите бизнес планове. Субсидиите от ЕС са средство, което може да спомогне за осъществяването им. Но за да използваш това средство, трябва да спазваш определени правила и условия. Затова един външен консултант ще премахне риска по време на използване на това средство за постигането на резултатите. Той също така ще помогне и за подготовката на кандидатстването, както и при мониторинга по време на осъществяване на проекта. Правилата на ЕС за употребата на субсидиите не са единствените ограничения -
съществуват и облагане с данъци, мита, използване на работна сила и т.н. Добрият консултант е готов да помогне на предприемача в тези области, за да му спести време за неговите предприемачески дейности.

Facebook коментари