fbpx Членовете на GS1 България са се увеличили | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Членовете на GS1 България са се увеличили

На проведено редовно заседание на Съвета на GS1 България беше отчетено, че броят на фирмите-членове на асоциацията, която разработва и поддържа глобални стандарти, е достигнал до 3900, като през 2010 година са се присъединили нови 316 фирми.

През изминалите години фирмите, които членуват в GS1 България са нараствали средно с 300 на година. Бяха обсъдени възможностите за развитие на кодирането по стандартите на GS1 свързани със сферата на здравеопазването. Стандартите GS1 са в основата на иновационни услуги, които имат за цел да подобрят живота на потребителите. Производители на маркови стоки и търговци, чрез разработени съвместно с GS1 решения в рамките на направлението MobilCom, използват мобилните телефони, за да предложат на потребителите по-големи възможности за пазаруване и по-добри услуги. GS1 България планира да запознае българския потребител с възможностите на подобни приложения.

⃰⃰GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти, позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.

GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.