fbpx „Човекът като мен” се ползват с най-голямо доверие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

„Човекът като мен” се ползват с най-голямо доверие

„Човекът като мен” се ползват с най-голямо доверие

По-малко от един на всеки петима вярва, че представителите на бизнеса или правителствата казват истината, когато са изправени пред трудна ситуация. Това показва проучване за нивото на доверие Edelman Trust Barometer за 2013 г. Нивото на обществено доверие в лидерите е много по-ниско от това в организациите, за които хората работят. В световен мащаб 50% от запитаните вярват на бизнеса, докато едва 18% са убедени, че бизнес лидерите казват истината.
Представителите на научната общност, техническите експерти и „човекът като мен” се ползват с близо два пъти по-голямо доверие от изпълнителния директор или правителствения служител. Този извод потвърждава тенденцията от последните години влиянието и авторитетът постепенно да се пренасочват от изпълнителните директори и правителствените лидери към експертите и „човека като мен“.

Доверието към институциите като цяло нараства спрямо предходната година, въпреки че промяната при бизнеса и правителствата е малка. Банките и компаниите за финансови услуги продължават да печелят доверието само на малка част от хората, особено в Германия (23%), Обединеното кралство (22%), Испания (19%) и Ирландия (11%). Доверието в този сектор достигна своята най-ниска точка в САЩ през 2011 г. и във Великобритания, Франция и Германия през 2012 г. Доверието в банките пада до под 50% на 2/3 от пазарите, участвали в проучването, което води до глобален спад на доверието във финансовия сектор с 11 пункта спрямо 2008 г.
Наблюдава се съществена промяна в начина, по който компаниите печелят доверието на своите публики. Фактори като доброто отношение към служителите, интересът към нуждите на потребителите и следването на етични и прозрачни практики придобиват все по-голямо значение за заинтересованите групи. Критерии, свързани с постижения като финансови резултати и отличия за „най-добро работно място”, губят значение през 2013 г. (39%) спрямо 2008 г. (76%).
Бизнес лидерите се ползват с доверието на под 50% от запитаните на 16 от общо 26-те участвали в проучването пазари. Високите технологии (77%) и автомобилната индустрия (69%) отново са сред най-уважаваните сектори. Неправителствените организации се радват на най-голямо доверие - над 50% в 23 от държавите, участвали в проучването. Медиите продължават да печелят доверието на хората, като 58% от всички анкетирани считат печатните, електронните и онлайн издания за най-достоверните източници на информация.