fbpx Да доведем клиенти в хотела чрез онлайн стратегии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да доведем клиенти в хотела чрез онлайн стратегии

Да доведем клиенти в хотела чрез онлайн стратегии

Туристическият бизнес не е това, което беше

Вече повече от година от както в световен мащаб се заговори за икономическа криза и туристическият бранш в България усети на гърба си последиците и негативните прояви от нея. Студеният душ бе още по-отрезвяващ на фона на цифрите през последните години показващи бурния растеж на индустрията макар и донякъде свързан с бума в „имотната авантюра” и усещането за безпроблемно бъдеще в сектора довели сериозни инвестиции в туристически проекти.

Сега обаче хотелиерите са изправени пред нови предизвикателства свързани най-вече с това как да привлекат повече клиенти и от там по-големи приходи, за да могат да се изплащат инвестициите на предприемачите в туризма. Подобна е съдбата и на туристическите агенции и туроператори, които от своя страна също се борят за всеки клиент, който е успял да задели от семейния бюджет и да планира пътуване в страната или в чужбина.

Само до преди година масово се разпространяваше мълвата за евтините Турски и Гръцки курорти, където четири и пет звездни хотели предлагаха седмични програми с пълен пансион на цени под петстотин Евро и много Български туристи предпочитаха да прекарат ваканцията си там. Тази тенденция трябваше да бъде сигнал за внимание, с който нашите хотелиери да се съобразят и да очакват подобно бъдеще. Настоящите оферти показват, че икономическите закони свързани с огромното предлагане и ограниченото търсене в края на краищата

принудиха родните туристически компании да започнат да предлагат комплексни продукти на достъпни цени

Все пак на фона на разразилата се ценова война има надежда за бизнеса от още неизползвани резерви в стратегиите на туристическите компании, които биха могли да помогнат в ожесточената конкурентна битка и да доведат до спечелване на пазарни позиции. Това са резерви свързани най-вече с използване на дигиталния маркетинг и онлайн стратегиите при проучването, планирането и промоцията на пазара.

Първият и най-важен фактор за успеха на една кампания в интернет е нейното правилно планиране и определяне на целите. То винаги трябва да започва с анализ на пазара в светлината на търсенето на туристически продукти. Под търсене се разбира не само определяне на неговия обем, но и на това какво точно и къде търсят потенциалните клиенти. Тази информация може да се набави както от проучване на настоящите клиенти чрез анкети или интервюта, така и чрез средствата на интернет маркетинговото разузнаване.

Разполагайки с информация за това какви продукти търсят клиентите и къде ги търсят маркетинг отдела на туристическата компания може да оформи своята печеливша онлайн стратегия решавайки два основни въпроса – за комуникационната и дистрибуционна политика.

Що се отнася до комуникационните канали, то интернет се превърна в един от най-използваните през последните години в световен мащаб като с всяка измината година в САЩ почти се удвоява обема на интернет рекламните разходи според IAB (Internet Advertising Bureau) фиг. 1. Тази тенденция е продиктувана основно от три фактора. Първо по-ниската цена на рекламата в интернет. На второ място възможността за интерактивност и измерваемост и все по-масовото социализиране на интернет като трета причина.

По отношение на дистрибуционните канали в туристическото предлагане съвременните технологии предоставят средства улесняващи онлайн продажбите. Независимо дали се използва собственият уеб сайт, от където клиентът може да закупи туристически продукт или продуктите се предлагат на потенциалните клиенти от трети лица – портални туристически сайтове за онлайн резервации, се постига пазарно предимство, което е много важно за успеха на бизнеса. В подкрепа на твърдението за възходящ тенденция на електронната търговия е фактът, че според един от основните оператори за електронни разплащания в България Epay само за първото тримесечие на 2009 година се отчита 60% увеличение на транзакциите свързани с продажби на продукти и услуги в интернет.

 

За да бъде ефективна онлайн кампанията обаче е необходимо тя да бъде планирана и управлявана професионално, с разбиране на материята свързана с комуникациите и дистрибуцията чрез интернет. Това може да бъде постигнато основно по два начина – чрез усилията на собствения ресурс и или чрез наемане на компания специализирана в тази област.

Когато туристическата компания е избрала да инвестира в собствен екип, който да провежда своята онлайн маркетингова стратегия е задължително да се инвестира в обучението на тези специалисти. По настоящем в България се организират множество професионални курсове, семинари и обучения посветени на тази тема. Не е за пренебрегване и ресурса, който предлага интернет както и десетките специализирани издания по въпроса.

Все пак по-добрият вариант си остава възлагане на подобни услуги на компании разполагащи с опит и ресурс да ги извършват ефективно. Тук също има два основни начина, като първият от тях е свързан с договаряне на определени кампании и изпълнението им от фирмата специалист в дигиталния маркетинг. Избирайки тази опция е много важно да се узнае повече за самата компания – какви подобни проекти е изпълнявала или изпълнява, в какви точно области е специализирана, каква е квалификацията на специалистите работещи в нея, какви са контактите и с медии и организации в областта на маркетинга.

Все по-нарастващ дял в световен мащаб получава аутсорсинга като средство за намаляване на разходите и увеличаване на ефекта от дадената дейност. Наемайки компания, в която туристическата фирма аутсорсва дейността си свързана с онлайн маркетинг, се постигат няколко ефекта. Основната полза е намалените разходи свързани с факта, че поддържане на собствен отдел е в пъти по-скъпо решение. Други предимства се крият в специализацията и опита на подобни компании, възможността да бъде сключен договор, който избягва недостатъците на трудовите договори и улеснява контрола.

В заключение е важно да споменем, че няма на света маркетингова стратегия, която да успее да продава успешно продукт, който не носи ползи на клиентите! Това заключение идва само за да се разбере колко е важно прилагането на интегриран маркетинг в туристическите компании още от етапа на създаване на продуктите. Ако трябва да се даде с едно изречение съвет към тези, които създават туристическите продукти то той би звучал така –

Създавайте продукти, които вие самите бихте купували!

Facebook коментари