fbpx Да защитим бизнеса си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да защитим бизнеса си

Да защитим бизнеса си


Dell Inc. е главен доставчик на продукти и услуги за клиенти по цял свят при изграждането на техните IT и интернет инфраструктури. Приходите на компанията за миналата финансова година възлизат на 43,5 милярда USD. Чрез бизнес модела си за директна работа с клиентите Dell проектира, изработва и адаптира продукти и услуги, предназначени да задоволяват конкретните изисквания на клиентите.

Компютърният гигант Dell разработи Наръчник за "бизнес континуитет". Неговата цел е да помогне на малките и средните предприятия да се предпазят от прекратяване на процесите поради сривове в системата при неочаквани ситуации и бедствия.
Всяка година хиляди компании претърпяват значителни загуби, причинени от пожари, наводнения, експлозии на газ, терористични атаки, кражби, саботажи и др. Концепцията "бизнес континуитет", или осигуряването на непрекъснатост в дейността, разработена в Наръчника на Dell, цели да улесни предприятията при прогнозиране и предотвратяване - когато това е възможно, на пагубните последствия от подобни кризи.
При нарастналата роля на технологиите т.нар. "бизнес континуитет" и свързаните с него ключови компютърни технологии вече не се изчерпват с backup системите (системи за поддръжка), защитата срещу вируси и възможността за достъп до важни приложения. Днес от потенциален срив е застрашена и лоялността на клиентите и сигурността на приходите, както и търговската марка и репутацията на фирмата.
Способността на предприятията да поддържат производството и постоянния достъп до основните системи е ключов елемент от "бизнес континуитета". В днешно време под "бизнес континуитет" разбираме запазване на конфиденциалността на информацията при случайни или умишлени злоупотреби, които могат да доведат до нарушаване на нормативни изисквания, загуба на конкурентно преимущество, понижена производителност и до възможно налагане на глоби.
Преценяването на рисковете и изработването на стратегия за реагиране при потенциални бедствия както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, са от жизнена важност при преодоляването на инциденти. Голяма част от по-малките фирми обаче нямат разработени стратегии за целта. Това се дължи на факта, че намирането на правилно решение е трудна задача особено когато липсва обособен IT отдел, какъвто е случаят с повечето малки фирми в Европа.

1 Определете жизненоважните за бизнеса функции и степенувайте по приоритет действията за тяхната защита. Сред функциите от критично значение са компютърните системи, които пазят важна информация като поръчки и данни за персонала. Направете копия и ги съхранявайте във водоустойчиви и огнеупорни контейнери. Съставете списък с информация за връзка с вашия персонал, с клиентите и доставчиците ви и го съхранявайте на място извън офиса, така че да можете да се свържете с тях в случай на инцидент. Направете и списък за контакти, които персоналът да може да използва при спешни случаи.
2 Вземете мерки за съхранение на основното офис оборудване, което включва бюра, телефони, компютри, копирни машини, както и мобилни ресурси като например чекови книжки и файлове.
3IT защита. Правете редовно backup (резервни) копия на информацията и ги съхранявайте на сигурно място извън офиса. В повечето случаи хардуерните решения са най-подходящи и изгодни от финансова гледна точка. Сред най-ефективните решения за малки предприятия са устройства, които могат да бъдат инсталирани в компютъра или извън него като Zip устройства, лентови backup устройства и огледални твърди
дискове (mirror) в сървърите. Backup устройствата (устройства за архивиране) са идеални за малките предприятия, тъй като са евтини и лесни за употреба. При огледалните дискове, при които в сървъра се инсталира редундантен твърд диск, данните се копират едновременно и на двете усройства, така че информацията да не се изгуби, ако единият твърд диск се повреди.
4 Упражнявайте възстановяване на информацията в IT система извън вашата, за да се уверите, че механизмът работи. Измерете и времето, което можете да си позволите да отделите за кризисно възстановяване.
5 Уверете се какво точно покриват застрахователните ви полици, така че да си спестите неприятни изненади, в случай че подадете иск към застрахователя. Освен това съхранявайте копия на съответните полици на друго място, за да можете да реагирате моментално в случай на инцидент.
6 Редовно се осведомявайте какво покрива застраховката ви, за да бъдете сигурни, че всички промени в бизнеса са отразени.
7 Винаги имайте на разположение и актуализирайте пакет за спешни случаи, който да включва план за възстановяване на дейността, както и комплект за оказване на първа помощ, мобилен телефон и маски против дим и прах.
8 Направете инвентарен списък на оборудването, продуктите и всички други активи, с които разполагате, за да имате цялостна представа за своята фирма. Това ще ви помогне да изчислите загубите и да идентифицирате недостигащите ви основни ресурси в случай на инцидент.
9 Организирайте изграждането на временна база - в зависимост от вида бедствие може и да не ви се удаде възможност да работите в помещението, което заемате в момента. Не забравяйте, че подобни бази трябва да отговарят на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
10 Изпробвайте приложимостта на своя план и го преглеждайте поне веднъж годишно, за да бъде актуален. Задачите, включени в него, трябва да бъдат възложени на специално определени хора. Организираността е жизненоважна част от възстановителния процес след инцидент.

Facebook коментари