fbpx Дания поема председателството на съвета на ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дания поема председателството на съвета на ЕС

На 10 януари 2012г. се проведе поредната среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата, по повод Седмото председателство на Съвета на ЕС от Кралство Дания. Срещата уважиха с присъствието си 14 посланици и 17 търговски представители от задгранични мисии.

Специалният гост на събитието министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се обърна към гостите и членовете на Евроклуба. Според него през 2011 г. страната ни е доказала способността си да ползва европейски средства. През 2011 г. успяхме да платим толкова, колкото за периода 2007-2010 г., каза г-н Дончев. Той отбеляза, че по-важното е да бъде показан ефектът върху икономиката, държавата и обществото от влезлите в страната евросредства и най-вече да се демонстрира дисциплиниращият ефект на строгите стандарти за публичност, прозрачност и планиране. Добрите практики вървят след европейските пари, заяви министърът.

Н. Пр. г-н Лешек Хенсел, посланикът на Република Полша в България представи резултатите от периода на Полското председателство на ЕС през втората половина на 2011г. Сред акцентите по време на председателството на неговата страна на ЕС той изведе на първо място растежа, сигурността и откритостта.

Дания поема от Полша председателството на ЕС и  Н. Пр. г-н Коре Янсон, Посланик на Кралство Дания у нас, открои приоритетите на Датското председателство на ЕС. Посланик Янсон изрази желанието на своята страна да види колкото може по-скоро България и Румъния членки на Шенген. Дипломатът отбеляза, че "Арабската пролет" в Близкия Изток и Северна Африка е поставила шенгенската система под натиск и е породила необходимостта от изграждане на общоевропейска система за убежище, за да се третират еднакво всички, които търсят убежище в страните от ЕС. В тази връзка посланикът заяви, че датското председателство ще работи за засилване и доброто функциониране на тази общоевропейска система.

Сред приоритетите на датското председателство дипломатът открои изграждането на динамична Европа чрез генериране на икономически растеж, базиран на иновациите. Дания ще работи също и за "зелена Европа", и за приемане европейски бюджет, ориентиран към бъдещето - 2014-2020 г. Сред целите на новия бюджет е той да се фокусира върху политиките на ЕС, които създават добавена стойност, насърчават икономическия растеж и повишават възможностите за посрещане на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Новият бюджет трябва да е динамичен, прогресивен, а не консервативен и предпазлив, допълни дипломатът.