Дарение за онкологичен апарат

Дарение за онкологичен апарат

Виенската агенция за връзки с общественноста КОМПРЕС, която поддържа мрежата от бюра за връзки на община Виена в 11 източноевропейски градове, включително в София, дари 11 000 евро за благотворителната кауза, чийто патрон е кметът на София Йорданка Фандъкова. Дарителската инициатива “За живота“ има мисията да набере 3 милиона лева, колкото ще струва модерният апарат за лъчелечение на онкологични заболявания по време на операция.

Парите вече са преведени по дарителската сметка, а по време на церемонията представителят на КОМПРЕС Виена Вера Чакалоф-Янер връчи на г-жа Фандъкова формален чек за сумата, който след това бе предаден на доц. д-р Здравка Валерианова, изпълнителен директор на „СБАЛ по онкология”, където другата година трябва да заработи уникалният за България апарат.

“Дарението е особено ценно, защото крие огромна човешка съпричастност”, каза столичният кмет. “Служителите на КОМПРЕС от единадесет градове се отказват от своите коледни подаръци и по дългогодишна традиция даряват средствата на един от градовете за благотворителни цели.”

Facebook коментари