fbpx Демо център на занаятите в Несебър и Едирне | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Демо център на занаятите в Несебър и Едирне

Несебър спечели проект „Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Едирне” по програмата за Трансгранично сътрудничество България–Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Стойността му е 599 132,11 евро.

Община Несебър е водеща организация, а партньори са Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин, както и Генералният секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин. Целта е установяване на възможности за дългосрочно сътрудничество между занаятчиите в трансграничния регион Несебър – Одрин, за промоция и съвместен маркетинг на местните занаятчийски продукти, чрез създаване на демонстрационен център.

Идеята на общинското ръководство в лицето на кмета на общината Николай Димитров още при отварянето на програмата беше да се преустрои и реконструира с европейски средства сградата на бившата поликлиника в новата част на Несебър, която от години е в окаян вид и има спешна нужда от ремонт. Предвижда се на първия етаж да се направят и оборудват кабинети и зали за обучения и срещи, а на втория мултифункционална конферентна зала за изложби, семинари и други прояви. В рамките на проекта за трансгранично сътрудничество ще се проведат различни занаятчийски изложби, обучения, практически семинари. Ще бъде създаден уеб сайт на местните занаятчии в Несебър и Одрин, който ще съдържа информация за предстоящи изложения, продукти и услуги.