fbpx Диагностика с повишена анатомична интелигентност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Диагностика с повишена анатомична интелигентност

Нов Софтуер „разбира“ човешката анатомия и подготвя изображенията за диагностика. Това е разработената версия на Siemens VA30 за рутинно 3D и специализирано разчитане. Версията разполага с функцията „Automatic Rib Labeling”, която автоматично идентифицира и маркира ребрата при сканирането с компютърен томограф, докато досега рентгенолозите трябваше да идентифицират ребрата ръчно. Предвид уникалната форма на ребрата, това може да отнеме доста време и води до грешки, особено при сложни диагностики като тези в областта на онкологията.

„Анатомичната интелигентност“ е отличителна черта и на новия софтуерен пакет syngo.via General Engine, с който клиентите могат да надградят софтуера си. Пакетът включва функцията „Anatomical Range Presets“, която показва бърз, точен и оптимален образ на избрани анатомични области. Това гарантира високо качество на получените анатомични образи, което не зависи от уменията на конкретния специалист. С помощта на технология, подобна на лицевото разпознаване при цифровата фотография, syngo.via е в състояние да разпознава рамене, гръбачен стълб, бедра и т.н. в клиничните образи и да оптимизира начина, по който те биват показвани в анатомичната им среда.

След преглед, радиологичната диагноза играе ключова роля за лечението на пациента. Инструментът syngo.via Advanced Reporting, помага на рентгенолозите да създават ясни, добре структурирани доклади от прегледите за своите колеги, които проследяват конкретния клиничен случай. Стандартизирани шаблони улесняват създаването на отчети, като могат и да бъдат персонализирани според индивидуалните нужди на пациентите. Досега няколко на брой диагнози означаваха различни документи, отнасящи се до един-единствен случай. Сега вече единният диагностичен отчет отразява целия профил на заболяванията на пациента. Това позволява на лекарите по-лесно да си създадат цялостна оценка на състоянието на пациента, което спомага за подобряване на качеството на лечението.