До 2020 г. 70% от хората ще използват смартфони

Модерната мобилна технология ще бъде разпространена навсякъде по света до 2020 г., като 70% от хората ще използват смартфони, а 90% ще имат широколентова мобилна връзка

Броят на мобилните абонати ще се удвои до 2020 г., достигайки 6.1 милиарда. Почти 80% от новите абонати ще идват от Азиатско-тихоокеанския регион, Средния Изток и Африка

До 2020 г. 80% от целия мобилен трафик ще бъде генериран от смартфони. Северна Америка и Европа ще продължат да водят по потребление на данни от смартфон

Видео трафикът ще нараства с 55% на година до 2020 в резултат на услугите за видео стрийминг и разпространеното на онлайн видео съдържанието

Резултатите от последното издание на Ericsson Mobility Report, показват, че до 2020 г. модерните мобилни технологии ще бъдат широко разпространени в целия свят: смартфон абонаментите ще се увеличат повече от два пъти, достигайки 6,1 млрд., 70% от населението на света ще използва смартфони, а 90% ще имат покритие от мобилни широколентови мрежи.

Докладът представя актуална картина на мобилните тенденции, които показват, че ръстът на развитите пазари се дължи на нарастващия брой устройства на човек. В развиващите се региони той се реализира от бума на нови абонати, тъй като смартфоните стават все по-достъпни; почти 80% от прогнозирания ръст от нови смартфон абонаменти до края на 2020 г. ще бъдат от Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток и Африка.

Продължаващият ръст при смартфоните води до по-голямо потребление на данни: обемът на смартфон данните се очаква да нарасне десетократно до 2020 г., когато 80% от целия мобилен трафик на данни ще бъде осъществяван от смартфони. Средното месечно потребление на данни на смартфон в Северна Америка ще се увеличи от 2.4 GB днес до 14 GB през 2020 г.

Разширяващият се спектър от приложения и бизнес модели, съчетани с намаляващите разходи за модеми, са сред ключовите фактори, които ще са причина за растежа на свързаните устройства. В допълнение, появяват се нови начини за употреба за приложения както с къс, така и с дълъг обсег на действие. Това води до още по-голям растеж на свързаните устройства. Прогнозата на Ericsson, посочена в доклада, предвижда 26 милиарда свързани устройства до 2020 г., което потвърждава, че сме на път да достигнем визията от 50 милиарда свързани устройства.

Всяка година до 2020 г., мобилният видео трафик ще нараства със зашеметяващите 55% на година и ще съставлява около 60% от целия мобилен трафик на данни до края на този период. Растежът се дължи до голяма степен на все по-големите предпочитания на потребителите към видео стрийминг услуги, както и увеличаването на обема на онлайн видео съдържание, включително в новини, реклами и социалните медии.


 

Facebook comments