Добри обноски за добър бизнес

Мариана Манолова е родена в София. От 1990 до 2000 г. работи като офис мениджър и търговски директор в частна IT компания, представител на Hewlett Packard и Packard Bell за България. През 1995 г. завършва "Фирмено управление и маркетинг" в УНСС. Учи и работи в първото в България finishing school - училище за протокол и етикет. През 2003 г. заема поста Началник кабинет на председателя в агенция към Министерски съвет. От 2004 г. е управляващ съдружник в "МаК" ООД. С експерти в областта на протокола, етикета, изкуството, журналис-тиката и енологията провежда семинари за усъвършенстване на фирмената култура и персонал - протокол, етикет, комуникации и имидж.

Съвременният свят е бърз и динамичен. Ежедневието е напрегнато и претрупано с работа. Пазарът е пренаситен от стоки и услуги.
Победителят взима всичко. Важно е не да си любезен, а да си пръв.
Подобно мислене в света на бизнеса е вече демоде. Може и да беше залог за успех в средата на миналия век, но стана формула за провал в края му, когато компаниите осъзнаха, че за да успеят, трябва да се обърнат към клиента. Списанието "Business Week" определи деветдесетте години на миналия век като "десетилетието на клиента". Първите десет години на този ще са "царството на клиента". Успяващи компании ще бъдат тези, които осигуряват не само най-доброто му обслужване, но и го карат да се чувства ценен, значим и винаги добре дошъл.
Като част от глобалния свят България не може да остане настрана от "очовечаването на бизнеса". Засилените контакти със света, участието на бизнеса и администрацията в родни и международни прояви накараха и българските политици и бизнесмени да осъзнаят нуждата от познания в областта на етикета и протокола. Някои от тях започнаха да усвояват сбора от правила за поведение и обноски, които регулират социалното и професионалното поведение. Другите продължават да се объркват, когато трябва да вдигнат тост на официална вечеря, когато са домакини на международен форум или когато организират среща с партньори от друга култура.
Установеният от етикета ред на
действия и постъпки не е описан в закон
Не рискувате живота си нито свободата си, ако ги нарушите. Рискувате повече - неодобрението на обществото или пропусната сделка. А пропуснатата възможност е изгубена възможност.
Етикетът е съчетание от традиции, логика, удобство и учтивост. При това хилядолетно съчетани - първите познати ръкописи са от преди 2500 г. пр. Хр., писани в Египет, и се наричат "Инструкциите на Птахотеп". Съдържат съвети за разбирателство между хората и тяхното влияние се чувства и в Библията. После тези съвети са забравени.

Фирма “МаК” ООД развива
дейност в две направления:

- издателска къща
- семинари за усъвършенстване на фирмената култура и персонал - протокол, етикет, комуникации, имидж.
www.fd-bg.com/mak
Нравите се променят, етикетът се приспособява, но вежливостта остава. Днес начинът, по който се отнасяме с хората, е особено важен. Успехът ни често зависи от детайла. Това важи и за бизнеса, където се налага да познаваш правилата за вежливост, културните различия, националните традиции и подходящото поведение на своите партньори. Учтивото професионално поведение вече е компонент на качеството и конкурентното предимство.
Етикетът не е спомен от "доброто старо време" нито е полезен само ако ни поканят на сватба или официална вечеря. Той е много повече от това "коя вилица се използва за риба и къде се поставя салфетката". При интервю за работа например ни оценяват и на базата на това, което виждат, чуват и усещат. Колко често сме се замисляли, че едно служебно писмо издава нашия характер, вкус, култура? Даваме ли си сметка, че мнението за нас - за нашето ниво на образование, социална позиция, нравственост, изисканост, увереност, за това дали могат да ни имат доверие и дори дали ни харесват - се формира в първите 30 секунди от контакта? Осъзнаваме ли, че 55% от това мнение се падат на външния вид - облекло, стойка, походка, жестове? И че имаме само една възможност да създадем "неотразимо първо впечатление" и не трябва да я пропускаме.
Да си дружелюбен и учтив е преимущество, валидно за всички ситуации.
Работодателите предпочитат да наемат на работа приятни и привлекателни хора и да повишават тези, които ги карат да се чувстват комфортно. Добрите маниери, стилното облекло, учтивостта, добрият език и стил на писане са някои от нещата, които правят кандидатите подходящи и с изгледи за успех.
Невярна е представата, че "сложните" правила ни превръщат в сноби или ни пречат да бъдем
естествени. Вече не е достатъчно да имаш познания само в определена професионална област. Формулата на успеха днес е "знания плюс стил и подходящо поведение".
Мениджърите знаят, че човешкият капитал е в основата на икономическия успех и осъзнават необходимостта да инвестират в различни обучения на екипа си, за да подобрят комуникацията, да намалят конфликтните ситуации, да подобрят връзките с клиентите. Тези умения и познания влияят не само върху корпоративния стил, но и върху културата и стандартите на поведение във фирмата.
Добрите маниери и подходящото поведение укрепват корпоративната дейност, увеличават работоспособността и
мотивацията
Служители, към които се отнасят с внимание и уважение, се чувстват ценни и са готови да работят по-добре и да допринесат повече за компанията. Обучението за формиране на подходящо поведение и отношение към клиента придобива все по-голямо значение и е от все по-голяма полза за организации, които се стремят към успех.
Курсовете по протокол и етикет, където наши или чужди експерти обясняват тяхната практическа приложимост и полза за бизнеса, осигуряват подобни познания. Получената информация и придобитите практически умения шлифоват професионализма на екипа и увеличават неговите въз-можности за творчество и изява. Преводните книги са приложими само донякъде, защото тази тема има и своите особености. "Елитът" пък чес-то е пример не за добър вкус, а за "криворазбрана цивилизация". Понякога тези "грешки" в поведението са нежелание да се съобразиш с обстановката или незнание как точно да се държиш...
Възпитанието и учтивостта не са резултат от престижна работа, висше образование, скъпи дрехи или стриктно спазване на правилата "как трябва". Общовалидните правила съвсем не са това, което трябва да се прави, а това, което е уместно да се прави.
В САЩ и Япония обучението по етикет и протокол е многомилионна индустрия. В Западна Европа богати и привилегировани хора, които се стремят към успех в бизнеса и в обществото, се
обучават в малко на брой колежи и институти с дълга история, където шлифоват поведение и маниери, изучават национални традиции и особености.
В България обучението по тази тема сега прохожда. Предприемчивите оценяват ползата от него сега. Останалите ще го сторят после. o

За контакти:
тел./факс: 02/ 857 94 81
e-mail: mak@fd-bg.com