fbpx Добри перспективи за Централна и Югоизточна Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Добри перспективи за Централна и Югоизточна Европа

Анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват повишаване на лихвените нива в САЩ чак през декември, последвано от период на преоценка, който ще съвпадне със следващо повишение в средата на 2017 г. От другата страна на Атлантика се очаква Европейската цeнтрална банка (ЕЦБ) да обяви удължаване на програмата за изкупуване на облигации или т.нар. количествено облекчаване до декември. Спад в обемите най-вероятно ще започне да се наблюдава през втората половина на 2017 г. Поради тези фактори преди втората половина на 2018 г. не се очаква промяна в лихвените нива в еврозоната.

Предпазливата лихвена политика в САЩ даде възможност на еврото да поеме дъх. Различните тенденции, които следват ФЕД и ЕЦБ, би трябвало да окажат подкрепа на щатския долар. След силното си завръщане, очакванията са, че през идните месеци руската рубла ще остане стабилна спрямо щатския долар, а по-слабото представяне на еврото спрямо долара ще окаже положително влияние на съотношението на рубла/ евро. В същото време, голямата зависимост на рублата от цената на петрола се запазва. Съотношението EUR/CHF се очаква да бъде на ниво 1.10 – без да има големи флуктоации. За британския паунд ще продължи да съществува риска от обезценка и през 2017 г. Валутите на страните от Централна и Източна Европа остават стабилни спрямо еврото, като само при полската злота има движения поради политически причини.

Според анализаторите на Райфайзен Рисърч, цените на петрола се очаква да останат стабилни до началото на 2017 г. на нива 45-50 долара за барел сорт Брент, което означава и по-висока инфлация през четвъртото тримесечие. За цялата 2017 г. цената на петрола може да се повиши до средно 55 долара на барел, само ако през втората половина на 2016 г. се намали значително настоящото презапасяване с петрол и Саудитска Арабия не увеличи допълнително доставките си.

Очевидно, пренасищането с ликвидност оказва своето влияние върху Централна и Източна Европа. Въпреки че, растежът не се дължи основно на паричната политика, монетарната експанзия в страни като Унгария и Румъния оказва положително влияние върху добрата бизнес среда. Ултра експанзивната позиция на ЕЦБ допринася за по-голяма свобода на действие и за политиката на ниски лихви в голяма част от ЦЕ и ЮИЕ. Исторически ниските лихвени проценти на паричния пазар и отчасти на капиталовия пазар са възможни, защото динамиката в цените в региона намалява. Независимо от това, низходящата спирала на цените, която продължава от 2014 г. не оказва влияние върху растежа на заплатите, които номинално растат средногодишно с 4% (дори в Унгария значително повече). Предвид, забележителният ръст на заетостта и в същото време значителното намаляване на нивата на безработица, индивидуалното потребление остава основният двигател на растежа в региона на ЦЕ и ЮИЕ.

Перспективата за растеж на БВП в ЦЕ през 2016 остава стабилна на 3%, докато очакванията за региона на ЮИЕ се повишават с 0.8 п.п. до 4%. Прогнозите за растежа на БВП в Хърватия (2.3%), България (3.0%) и Румъния (5.2%) сега изглеждат значително по-добре от последното тримесечие. За 2017 г. Райфайзен Рисърч в момента предвижда стабилен растеж от 3.3% за ЦЕ и ЮИЕ.