fbpx Добри практики в бизнеса намаляват сивата икономика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Добри практики в бизнеса намаляват сивата икономика

БТПП представи резултатите от проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до неформална икономика. Размерът на сивия сектор е един от важните показатели за всяка икономика и БТПП от години изучава ситуацията и търси начини за ограничаването му. Проучените добри европейски практики са в 6 страни-членки на ЕС: Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва. Целта на проучването е да допринесе за прилагането им на национално ниво, като средство за борба с проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. Идентифицирани са 38 добри практики, едни от най-интересните от тях са:
- В Люксембург всички строителни фирми са длъжни да регистрират своите работници, като всеки един от тях е длъжен да носи по време на работа бадж, съдържащ чип с цялото досие на работника. Проверяващите органи само сканират баджа и установяват дали лицето работи официално.
- В Португалия е приета наредба, с която се предоставя възможност работникът да получава обезщетение за безработица в частичен размер, ако работи на непълен работен ден.
- В Литва дребният бизнес може да си купи правото за осъществяване на дейност за определен период от време (и така бива данъчно таксуван), например за 10 дни при кампанийна работа, като си закупува т.нар. бизнес сертификат.
- В Румъния е създаден регистър с нелоялни работодатели и търсещите работа могат да проверяват историята на фирмата, за която искат да работят.
Въз основа на проучването е разработена стратегия за намаляване дела на сивата икономика в България, и насърчаване на прозрачността при уреждане на трудовоправните и осигурителните отношения.