fbpx Догодина може да произвеждаме електромобили | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Догодина може да произвеждаме електромобили

„От пролетта на следващата година в страната ще има база и технология да се произвеждат първите български електромобили“.Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков днес при откриването на конференцията „Електрическите превозни средства като фактор за устойчиво градско развитие“, организирана от Българската асоциация Електрически превозни средства в партньорство с Индустриален клъстер Електромобили и в. „Капитал“. По неговите думи пазарната логика налага да осигурим зареждаща инфраструктура и да създадем стимули за масовото навлизане на електрическите коли. „Това е паралелен процес, но е важно да знаем, че бизнесът в България вече е готов да отговори на такова търсене“, каза министър Трайков.

България има всички шансове да бъде сред основните играчи на този пазар. „Производството на електромобили ще осигури нови работни места, ще гарантира висока добавена стойност и по-добра конкурентоспособност, ще осигури по-чиста и защитена околна среда“, подчерта Трайков.

„Насърчаването на тази индустрия се вписва изцяло в новия модел за икономическо развитие на страната, който залага на сектори с висок интензитет на иновациите и свързаните с това дългосрочен и устойчив икономически растеж на икономиката“, каза Трайчо Трайков пред участниците в конференцията. По неговите думи държавата обмисля конкретни стимули за масовото навлизане на електромобилите на пазара и за зареждаща инфраструктура за тях.
Вече има конкретен проект за изграждане на зареждаща инфраструктура в София, Пловдив и Варна, който би могъл да се финансира от Международен фонд Козлодуй, каза още министър Трайков. Предвижда се и адаптиране на схеми по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, с чието финансиране да бъде насърчено производството в сектора.
Сред конкретните предложения за стимулиране на електромобилното производство и потребление са облекчаване на таксите при първоначална регистрация, предоставяне на еднократна премия при закупуване, възстановяване на ДДС при закупуване, преференциален режим на движение и паркиране в населените места и други.
Производството на електромобили в страната ще даде възможност на България да осигури устойчив транспорт в градовете и по този начин да се придържа към новоприетата стратегия на Европейския съюз за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства.