fbpx Договорени са минималните осигурителни прагове за 2014 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Договорени са минималните осигурителни прагове за 2014 г.

До момента има 44 споразумения на двустранна основа между представители на синдикатите и на работодателите на ниво браншова организация за договаряне на Минималния осигурителен доход (МОД) за 2014 г. Заетите лица , които са обхванати от тези споразумения, са 1099 хиляди души, от общо 1 925 874 души, за които действа системата на Минималния осигурителен доход, т.е. само за 57% от заетите лица има възможност за повишаване на осигурителния праг.

В около 20 сектора на икономиката няма да се увеличат минималните суми, върху които се внасят осигуровки на работниците. Само в няколко дейности през следващата година минималните осигурителни доходи ще бъдат увеличени с по-висок процент:  производството на консервирани храни, в машиностроенето, във ВиК сектора и растениевъдството.

Препоръчителните насоки от Министерството на труда и социалната политика се базират на допусканията за икономическите показатели през 2014 г., а именно – реален растеж на БВП 1,8%, годишна хармонизирана инфлация 2,7%, размер на минималната работна заплата 330 лв.

Фактът, че не е постигната договореност за значителен брой икономически дейности, е показателен, че механизмът за непрекъснато нарастване  на средствата за фондовете на обществено осигуряване е неудачен. Нарастването на осигурителният доход води след себе си като ефект свиване на дейността на малките и средни предприятия и освобождаване на нискоквалифицираните работници.

Според Българската търговско-промишлена палата всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или нe може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност. Увеличаването на минималните осигурителни прагове води до сив сектор и увеличаване на безработицата.