Държавните пари за хардуер, софтуер, ИТ услуги и консумативи

През изминалата година са подписани 271 договора за доставка на хардуер, софтуер и ИТ услуги по търгове, спечелени от технологични компании, по процедури на Закона за обществени поръчки. Договорите само за доставка на консумативи по ЗОП през годината са били 98. За първи път в историята на технологичния бизнес, парите по търговете за услуги надхвърлят тези за хардуер.

Facebook comments