Easytrade - глобална платформа за международна търговия

Когато едно малко предприятие планира да внесе или изнесе стоки, то се сблъсква със сложни процедури, документи, правила и закони. В резултат мнозинството предприемачи от малкия и среден бизнес възприемат участието си в международната търговия като участие, съпътствано с непреодолими трудности. Проектът Easytrade търси начини за решаване на този проблем. Той предоставя информация и инструменти за улесняване на външнотърговските операции. По този начин пред малките предприятия се откриват възможности, достъпни само за големите фирми.

Facebook comments