fbpx Един на пет работодатели ще наема нови служители | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Един на пет работодатели ще наема нови служители

Почти един от пет български работодатели планират да увеличат броя на персонала си през третото тримесечие на тази година. Тези позитивни планове са отчетени във 10 индустриални сектора според изследване на Менпауър, в пет региона. Нетната прогноза за заетостта в България за периода юли-септември е +14%. Най-оптимистични нагласи имат работодателите в региона на град Русе, където Нетната прогноза за заетостта е +21%. Работодателите в региона на Варна отчитат Нетна прогноза за заетостта от +18% за третото тримесечие на 2014 г. Работодателите в регионите на Бургас и София посочват идентични резултати, с Нетна прогноза от +11%.

Прогнозите са следствие на няколко проекта, които ще стартират в тези региони. В Русе има няколко чуждестранни фирми, които са свързани с автомобилостроенето – включително Witte Automotive, която планира да удвои настоящата си работна сила. Във Варна ще започнат проекти на стойност от 65 млн. Лева, които обхващат областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Проектите се очаква да разкрият нови работни места, които ще осигурят възможности за заетост. Такъв пример е производствена база за горещо поцинковане на пътни ограничителни системи в гр. Каспичан.

Над 65 млн. лева ще бъдат инвестирани тази година по Публичната инвестиционна програма на правителството в Североизточна България. Тя обхваща областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

„Има други обещаващи признаци за региона на Бургас” – добави Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. „Поради старта на изграждането на нов индустриален парк край града , „Термал Инженеринг“ ООД се очаква да открие нови работни места. В Бургас ще се строи нов комплекс за преработка на нефт в бургаската рафинерия. Общата стойност на инвестицията за осъществяване на първия етап от проекта - изграждането на основна и спомагателни инсталации, се очаква да възлезе общо на 1,5 милиарда долара. В строителството на съоръжението се очаква да бъдат ангажирани около 3000 души”

Надя Василева също очаква, че фабриката за автомобилни кабелни системи на немската компания "Нексанс" в Плевен ще разкрие доста нови работни места. Предвижда се заводът да заработи още до края на тази година.

„Оптимистично погледнато, през идните пет години, само в Пловдивско ще бъдат разкрити близо 200 000 нови работни места. Те ще бъдат открити предимно от глобално ориентирани чуждестранни компании, включително развиващите се в туристическия бранш. Градът спокойно може да бъде наречен индустриален център – наблюдава се ръст на заетите в преработвателната промишленост, която осигурява 51% от произведената продукция в региона“, споделя Надя Василева.

Според прогнозите най-голям оптимизъм се забелязва в сектора хотелиерство и ресторантьорство. Нетната прогноза за третото тримесечие на 2014 г. е +32%. Сравнена с предходното тримесечие (+33%), запазва стабилност. Хотелиерите по българското Черноморие имат спешна нужда от поне 100 000 квалифицирани работници през следващите три месеца. В момента се провежда обучение за спасители сред абитуриенти от социални домове с финансиране от Червения кръст. 1400 студенти ще бъдат наети това лято в хотели и ресторанти, а заплатите им се поемат от европейската програма за студентски стажове и практики.

Най-висок процент на очаквания ръст за наемане на нови служители ще има в големите компании + 19%, докато в микро и средните по големина компании, нетните прогнози са съответно 8% и 13%. 21% от малките компании ще наемат, което сравнено с предходното тримесечие, е увеличение с 8 процентни пункта.