fbpx Едва 15% от тийнейджърите имат взаимно доверие родителите си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Едва 15% от тийнейджърите имат взаимно доверие родителите си

Преобладаващата част от тийнейджърите в България не усещат доверие от страна на родителите си и избягват да споделят проблемите си с тях, показва проучване на организацията Инсайт България. Само 15 % от младежите се радват на взаимно доверие в отношенията с родителите си.

Липсата на открит разговор между двете страни често води до загуба на доверие, подозрения и наказания, налагани от родителите към техните деца. Възрастните често избягват директна кокуникация с младежите, като не търсят пряко в разговор причините за определен тип поведение или реакция на тийнейджърите, а предпочитат по-лесния вариант – демонстрират недоволство, поставят правила и органичения и по този начин се превръщат във враг на собственото си дете.

Попитани каква е причината да загубят доверие във своите родители, българските тийнейджъри отговарят: шпиониране на личния живот, усещане за предаване на доверие, демонстрация на неуважение, налагане на усещане за вина или страх, демонстрация на липса на знание и злепоставяне, липса на откровеност и споделяне.

Завишената чувствителност, която младежите усещат в личния си живот, се засилва от страха и несигурността, които чувстват по отношение на това кои всъщност са те и в какво се превръщат. Фактът, че започват да усещат себе си като зрял, отговорен индивид, със собствено мнение, интереси, цели и желания, изисква уважение към личния им свят от страна на родителите. От своя страна, родителите често не усещат момента, в който трябва да демонстрират уважение към своето дете и да се обръщат към него като към възрастен.

„Отношението родители-деца и изграждането на доверие между тях са една от основните теми, които семинарите Инсайт за тийнейджъри засягат. Това са въпроси, които почти никога не се обсъждат в училище, а и родителите често избягват да дискутират директно. Вместо това, те налагат забрани и поставят ултиматуми, без да изразяват своята позиция и да отговорят на въпроса „Защо?”. Респективно е и поведението на тийнейджърите, които не смятат, че ще бъдат разбрани, затварят се в себе си и заемат отбранителна позиция”, споделя Лилия Мирчева, главен координатор на Тийн Инсайт за България.

„Нашите съвети към родителите, като хора, които ежедневно изслушват искрената позиция на тийнейджърите, е – за да спечелите тяхното доверие, изслушвайте ги, изрязявайте ясно и приятелски своето мнение, обяснявайте „защо”, а не налагайте само „трябва”, споделайте своите проблеми, търсете мнението на децата си, бъдете честни, прекарвайте време с тях, уважавайте техните мисли и чувства, не ги подценявайте и унижавайте, не омаловажавайте техните постижения и знания”, допълва Мирчева.