fbpx Едва 7% от фирмите в България използват облачни технологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Едва 7% от фирмите в България използват облачни технологии

Едва 7% от фирмите в България използват облачни технологии

На организираната от Майкрософт България конференция Commercial Day 2017 водещи експерти обсъдиха тенденциите на развитие в ИТ индустрията и как бизнесът може да се възползва от настъпващата дигитална трансформация.

Според данни на Евростат едва 7% от бизнес организациите в България използват облачни технологии в сравнение с 22% в Словения, 23% в Хърватска, 57% във Финландия и средно 21% за всички държави в ЕС. Същевременно организациите, които са внедрили облачни технологии посочват няколко фактора, които ограничават използването им. Рискът от пробиви в сигурността е основен критерий и при големите корпорации, и за малкия и среден бизнес (съответно 57% и 38%). Всички те отдават голямо значение на защитата на ИТ системите си. Това беше обявено на организираната от Майкрософт България конференция Commercial Day 2017 водещи експерти обсъдиха тенденциите на развитие в ИТ индустрията и как бизнесът може да се възползва от настъпващата дигитална трансформация.

През последните години Майкрософт направи редица важни инвестиции по отношение на сигурността и за разширяване на възможностите на облачните решения в Европа. Компанията изгради 2 нови центъра за данни в Германия, допълнителни центрове в Обединеното Кралство и разширени съоръжения в Ирландия и Холандия.

Основен извод от дискусиите в конференцията е, че дигиталната трансформация е неизбежна и съветът на ИТ експертите към бизнеса е да се предприемат необходимите действия за адаптация на бизнес моделите на работа, за да се подпомогне процеса към плавно дигитализиране, което ще гарантира тяхната устойчивост и потенциал за бъдещо развитие.

По данни на изследването “Accenture strategy 2014 Digital Transformation” бизнесът, който разчита на дигиталната трансформация, инвестира повече в иновации (40%) и значително подобрява резултатите си в продажбите (58%), създаването на нови канали за продажба (55%), нови продукти и услуги (58%), отношения с клиенти (70%).

Въпреки устойчивия растеж на разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за периода 2008 – 2015 г., по данни на Евростат, България ще трябва да удвои разходите си за подобни дейности, за да достигне прага от 1.5% от БВП, заложен по стратегията „Европа 2020“. Научноизследователската и развойна дейност, както и иновациите, са сред ключовите компоненти на „Европа 2020“. Въвеждането на иновативни продукти и услуги на пазара насърчава лоялната конкуренция в индустрията, създава работни места и спомага за продуктивността на индустрията и ефикасното използване на ресурси. НИРД и иновациите играят важна роля и в набирането на решения на социални проблеми като промяната в климата, добива на чиста енергия, сигурност и здравеопазване.

Фокусът на „Европа 2020“ е да подобри средата за иновации и НИРД, като основната цел е да увеличи общите частни и публични инвестиции в НИРД до 3% от БВП към 2020 г. Майкрософт инвестира над 12 милиарда долара годишно в научноизследователска и развойна дейност и над 1 милиард долара годишно в научноизследователска и развойна дейност, свързана със сигурността. В екипа на компанията в Европа работят над 2 000 изследователи и инженери, в 19 Microsoft Innovation Centers в Централна и Източна Европа, включително България.

 

Facebook коментари