ЕК проучва цените на едро за достъп до мрежата за фиксираните телефони

Европейската комисия обяви обществена консултация, която ще послужи за подготовка на препоръки и контрол на цените на достъпа на алтернативните оператори до фиксираните телефонни и широколентови мрежи на традиционните телекомуникационни компании.

Целта на въпросника е да бъде получена информация от всички държави за условията, при които по-малките компании получават достъп до инфраструктурата и съоръженията ( кабели, канали, шахти, кули, мачти и стълбове и др.) на телекомуникационните оператори сгосподстващо положение. На базата на резултатите от консултацията Европейската комисия може да издаде препоръки за прилагане на мерки за равнопоставеност и контрол върху цените на едро. Това ще позволи на алтернативните оператори да предлагат на потребителите свои собствени услуги на дребно на конкурентни цени и при равностойни условия.Единният регулаторен подход ще даде възможност телекомуникационните оператори да осъществяват дейност в няколко държави-членки. Прилагането на насоки ще гарантира, че компаниите са в състояние да изграждат при сходни условия за целия Европейски съюз мрежи за бърз интернет. В консултацията могат да се включат български телекомуникационни оператори, организации на потребители и всички заинтересовани страни. Крайният срок за попълване на въпросника е 28 ноември.

Facebook comments