fbpx Експерти представиха опита на Франция в устойчивото управление на водите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Експерти представиха опита на Франция в устойчивото управление на водите

Експерти представиха опита на Франция в устойчивото управление на водите

Първият семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води“събра над 40 представители на общините в България, които заявиха желанието си да спечелят наградата. Официален гост на откриването бе Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите.

Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, приветства присъстващите на форума. „Тези семинари ще позволят на българските и френските общини да се срещнат и да обсъдят разработените във Франция решения в областта на управлението на водите. По този начин българо-френското сътрудничество ще бъде източник на взаимно споделяне на опит“, каза в изказването си посланик Лапер дьо Кабан. Той допълни, че сътрудничеството между частния и публичния сектор, на национално и местно ниво, е ключов елемент за устойчивото управление.

Основен акцент на лекциите бяха пресечни гледни точки за управлението на питейно-битовото водоснабдяване и пречистването на битовите отпадъчни води във Франция и България. „Оптимизираното управление на водите включва няколко аспекта – силна политическа воля, овладяване на цените, инвестиционна политика, постоянно подобряване на качеството на доставяната вода, иновации в услуга на потребителите и намален екологичен отпечатък“, каза в своята презентация Рьоне Дарбоа. „Благодарение на оптимизацията ние в Мец успяхме да подобрим предоставяната на потребителя услуга, да увеличим рентабилността и да постигнем конкурентоспособна цена на водата“, завърши той.

Бернар Бараке изтъкна необходимостта от създаване на междуобщински сдружения и подчерта различните начини на управление и финансиране. Той направи равносметка на процеса по подобряване на водния цикъл във Франция. „Преди водната инфраструктура в цяла Европа генерираше основната част от разходите на публичните услуги. Едновременно с това, обновяването ѝ бе многократно отлагано, което правеше поддръжката много скъпа. Затова, вместо непрекъснато да се поправят течовете, се взе решение да се предвиди и осъществи техническа и финансова оценка на мрежите в по-дългосрочен план, която да доведе до ефективно използване на средствата и подобряване управлението на питейната вода“, сподели опита си Бернар Бараке.