Експортът дава въздух за фирмите

Българските компании, които работят на международните пазари, отчитат по-добри резултати (положителни тенденции във връзка с приходите или по отношение на печалбите, или и двете) от тези, които са ориентирани към вътрешния пазар. Това показват данните от глобалното проучване на Регус, базирани на отговори от над 12 000 компании от целия свят. Тези резултати показват, че периодът е подходящ за навлизане чужди пазари и този факт би трябвало неотсрочно да се вземе предвид от компаниите, ориентирани към вътрешния пазар, които не желаят да изостанат назад в ожесточената пазарна конкуренция.

Цялото съдържание е достъпно само за регистрирани потребители
Moжете да се регистирате тук
Aко вече сте се регистрирали моля влезте
Можете да влезете с потребителско си име или е-мейл адрес.
Полето за парола различава редовни и главни букви.