fbpx ERP функции, без които не можете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ERP функции, без които не можете

етикети

  1. Пълна проследимост по партиди и серийни номера

С тази функционалност ще получавате моментален отговор на въпроси като „На кои клиенти е продадена конкретна партида?“, „В кои партиди продукция е вложена и до кои клиенти е стигнала конкретна партида материал?“, „Кои са партидите в конкретна продажба?“ и т.н. Използването на бар-кодове ще доведе и до по-бърза работа в склада и драстично намаляване на грешките при експедиране.

  1. Следене на превози

Доставката до клиента е основна част от дейността на всеки дистрибутор и изисква значими ресурси, затова следенето и анализът на превозите са критични. Добре ще е ERP решението ви да притежава възможност за картотекиране на собствени и чужди превозни средства, следене на конкретни курсове по доставка на стоки, забрана за претоварване, анализ на превозите по спедитори и собствени превозни средства, следене и анализ на разходите.

  1. Управление на рекламни активи и амбалаж

Всеки, който предлага на клиентите си хладилни витрини, диспенсъри, стелажи и друго рекламно оборудване, има нужда от информация дали то е довело до увеличение на продажбите при конкретния клиент и с колко. За да можете да отговорите на този въпрос, както и да следите история на движението и наличността по клиенти и обекти, тази информация трябва да се събира в ERP системата. Същото важи и за следенето на амбалажа, подлежащ на връщане от клиента.

  1. Анализ на дейността – BI модул

Бъдещето на всеки бизнес зависи от непрекъснатия анализ на дейността и вземането на съответните управленски решения. С Business Intelligence модула ще можете да следите рентабилността на продажбите, пълна себестойност на продуктите, печалба от даден продукт или клиент, изпълнение на поръчки и много други.

  1. Мобилност

Мобилните приложения осигуряват на търговските представители достъп в реално време до цялата информация, от която се нуждаят – цени, наличности, оферти, отворени поръчки и т.н. С непрекъснатия достъп до системата те могат да са много по-ефективни в работата си с клиентите. Можете да се възползвате и от редица допълнения, даващи възможност за планиране и отчитане на посещения при клиенти, въвеждане и следене на бюджети по търговци, въвеждане на поръчки и други.

  1. Електронен обмен на данни

Освен задължително изискване на големите производители и търговски вериги, електронният обмен на данни е и средство за значително пестене на време и намаляване на допусканите грешки. В допълнение е добре ERP системата да борави и с директна информация от банките – платежни нареждания и получени плащания.