fbpx ЕС трябва да приложи 17 спешни мерки касаещи капиталовите пазари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ЕС трябва да приложи 17 спешни мерки касаещи капиталовите пазари

ЕС трябва да приложи 17 спешни мерки касаещи капиталовите пазари

Европейският съюз трябва да спешно да приложи 17 взаимосвързани мерки, за да бъдат премахнати най-големите бариери на европейските капиталови пазари. Това става ясно от публикувания на 10.06.2020 г. окончателен доклад на High-Level Forum (HLF) за Съюза на капиталовите пазар в Европа.

Докладът съдържа поредица от ясни препоръки, обособени в четири големи групи – създаване на жизнена и конкурентна бизнес среда; изграждане на по-силна и по-ефективна пазарна инфраструктура; насърчаване на инвестициите на индивидуалните инвеститори на капиталови пазари и преминаване извън границите на вътрешния пазар.

Стартирането на Съюза на капиталовите пазари е от изключително значение в момента, за да се ускори възстановяването на европейските капиталови пазари от пандемията, причинена на COVID-19. Ефективно работещ  Съюз на капиталовите пазари би спомогнал за възстановяването на икономиката на ЕС чрез предоставяне на нови източници на финансиране за бизнеса и възможности за инвестиции за европейските граждани. Това ще бъде от жизненоважно значение за мобилизирането на така необходимите дългосрочни инвестиции в нови технологии и инфраструктура за справяне с изменението на климата и за постигането на новата програма за т.нар. „Зелена сделка“ и дигитализацията на Европа.

„Докладът е плод на активната работа и комуникация на 28-те експерти с Европейската комисия и Европейски орган за ценни книжа и пазари. Членовете на High-Level Forum определено вярват, че препоръчаните мерки настина ще имат ефект по отношение на европейските капиталови пазари. Част от седемнадесетте препоръки, които имат пряко въздействие върху българския капиталов пазар  включват: Създаване на единна европейска точка за оповестяване и разкриване на информация от емитентите (EU Single Access Point), която да бъде използвана не само от регулатора, но и от всички заинтересовани лица; Регулирането на централните депозитари на ценни книжа и уеднаквяване на правилата за тяхната дейност; Мерки за насърчаване на застрахователите да осигурят повече финансиране за капиталовите пазари; Повишаване на финансовата грамотност и инвестиционната култура на населението в Европа, което ще доведе до подобряване на условията за достъп до капиталовите пазари на индивидуалните инвеститори и ползвателите на инвестиционни услуги. Докладът съдържа и конкретни препоръки относно облекчаване на процедурите за достъп до финансиране на емитентите, промени в редица европейски нормативни актове, които влязоха в сила през последните години и по мнение на експерти и пазарни участници представляват сериозна пречка за ефективното функциониране на капиталовия пазар в Европа, създавайки, излишни административни тежести.“, заяви Даниела Пеева, която представляваше в продължение на 6 месеца  страната ни и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България в High-Level Forum CMU.

Съюзът на капиталовите пазар в Европа бе сформиран през ноември 2019 г.  от 28 висококвалифицирани експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции, които дадоха своя принос, да споделят  идеите и опита си  за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюза на капиталовите пазари. Представителят на България – Даниела Пеева работи активно в подгрупа „Създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП“ под ръководството на председателя на групата David WRIGHT.

Facebook коментари