fbpx Евродепутатите все още не използват социалните медии за комуникация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Евродепутатите все още не използват социалните медии за комуникация

Само малка част от европейските политици използват социалните медии за активна комуникация с избирателите, въпреки че повечето смятат, че разпространението им е полезно за демокрацията. Това показват резултатите от наскоро проведеното „Проучване на дигиталната демокрация”, изследващо как парламентаристите в Европа То показва, че докато 30 процента от респондентите парламентаристи прекарват до три часа на седмица в социалните медии, само 20 процента са използвали блогове или Twitter в последната си кампания.

Въпреки че проучването установява ниска степен на използване на социални медии от европейските политици по време на кампании, то показва, че вече около 30 процента от тях черпят информация от блоговете и форумите в интернет. Оказва се обаче, че еднопосочните източници в интернет са сред най-важните източници на информация в политическата им дейност. Повече от 50 процента се обръщат към електронни бюлетини и интернет сайтове, а повече от 75 процента използват онлайн медиите като източници на информация. Това показва, че средния парламентарист, за разлика от средния гласоподавател, все още живее в света на Web 1.0. Средният европеец прекарва между 4 и 6 часа в социалните медии.