fbpx Европа има нужда от устойчиви доставки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Европа има нужда от устойчиви доставки

Европейската икономика се нуждае от суровини като литий и кобалт, за да произвежда батерии и електрически двигатели. Тези материали позволяват развитието на стратегически сектори като цифровите технологии, електрическите коли и производството на енергия от възобновяеми източници.

Глобалните вериги на доставка изпитваха трудности още преди избухването на пандемията от COVID-19. Сега много индустрии се сблъскват с изострен недостиг на ресурси.

Преодоляване на зависимостта от внос

До голяма степен проблемът е свързан със зависимостта от внос от само един източник. Китай например осигурява 98% от доставките на редкоземни метали за ЕС, 98% от доставките на борат идват от Турция, а 71% от нуждите от платина се покриват от Южна Африка.

Депутатите гласуват през ноември доклад, който призовава за разнообразяване на източниците на суровини и за намаляване на зависимостта от страни извън ЕС. Текстът предлага да се укрепят съществуващите партньорски споразумения, но да се търсят и алтернативи.

Парламентът иска също така всички споразумения да вземат предвид екологичните последици от вноса, да гарантират отговорно снабдяване със суровини при зачитане на здравето и безопасността на работниците, както и достойни условия на труд.

Рециклиране на суровини в ЕС
Друг източник на суровини може да бъде рециклирането на стари и непотребни продукти. Затова депутатите призовават за стимули за рециклирането и оползотворяването на суровини от отпадъците от минното дело, от преработката и от търговския сектор. Те също така искат да бъдат въведени цели за рециклиране на ключови суровини. Изпълнението на целите следва да подлежи на контрол.

В резолюция от февруари 2021 г. Парламентът се обяви за по-строги изисквания за рециклиране и обвързващи цели за използването и потреблението на материали. Препоръките бяха направени в отговор на плана на Европейската комисия за насърчаване на кръговата икономика.

По-широкообхватна стратегия за суровините би помогнала за запазването на работните места в преработващата промишленост. В момента в ЕС около 350 000 души работят в добивния сектор, а над 30 млн. души са заети в преработващата промишленост. Преминаването към кръгова икономика би могло да доведе до нетно увеличение на работните места в ЕС със 700 000 до 2030 г.